Deadline: 25/09/2023

Giải Thưởng Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học – Euréka Lần Thứ 25″ Năm 2023

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là cơ quan thường trực Ban tổ chức. Năm nay, Giải thưởng nhận được sự đồng hành từ Quỹ Từ thiện Xã hội Tâm Nguyện Việt, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF – VINBIGDATA), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai vòng chung kết.

Năm 2023 là 25 năm thành lập Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 25 năm 2023. Ban tổ chức Giải thưởng sẽ có các hoạt động nhằm kỷ niệm Giải thưởng. Điểm mới của giải thưởng năm nay là số lượng của các lĩnh vực tăng từ 12 lên 14, mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên trên cả nước.

📌 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập tại các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng tại Việt Nam.

📌 LĨNH VỰC DỰ THI

 • Hóa dược
 • Khoa học Y, Dược
 • Sinh học
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khoa học Giáo dục
 • Hành chính – Pháp lý
 • Kinh tế
 • Kỹ thuật Công nghệ
 • Khoa học Nông nghiệp
 • Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng
 • Tài nguyên và Môi trường
 • Khoa học Xã hội
 • Văn hóa – Nghệ thuật

📌 HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên)

📌 SỐ LƯỢNG

 • Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình.
 • Mỗi đơn vị gửi tối đa 10 đề tài cho một lĩnh vực, riêng đối với các trường đã tham gia Giải thưởng năm 2022 và có đề tài đạt giải Nhất được đăng ký thêm 03 đề tài, trường có đề tài đạt giải Nhì được đăng ký thêm 02 đề tài, trường có đề tài đạt giải Ba được đăng ký thêm 01 đề tài.

📌CÁC TIÊU CHUẨN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Hội đồng khoa học đánh giá các đề tài, công trình dự thi vòng Bán kết theo thang điểm 100 với các tiêu chí đánh giá như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa và khả năng ứng dụng của đề tài/công trình nghiên cứu (tổng cộng 30 điểm). Tiêu chí chính để tính điểm gồm:

 • Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu rõ ràng, cụ thê (thang điểm 10).
 • Giới thiệu được tính khoa học, tính sáng tạo, tính mới trong chuyên ngành, trong cách đặt vần đề và giải quyết vấn đề (thang điểm 20).

2. Nội dung chuyên môn và phương pháp nghiên cứu (tổng cộng 50 điểm). Tiêu chí chính để tính điểm gồm:

 • Nội dung nghiên cứu phù hợp, phương pháp và kết quả nghiên cứu được xác định (thang điểm 30)
 • Có những giải pháp, kiến nghị, đề xuất có giá trị (thang điểm 20).

3. Hình thức trình bày đề tài (tổng cộng 20 điểm). Tiêu chí chính để tính điểm gồm:

 • Hình thức trình bày đề tài khoa học, rõ ràng, có biểu mẫu, hình minh họa chỉ tiết (thang điểm 10).
 • Có trích dẫn cụ thể các nguồn tài liệu tham khảo (thang điểm 10).

📌 BỐ CỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

1. Đặt vấn đề: Nêu câu hỏi nghiên cứu, sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài.

2. Tổng quan tài liệu: Tổng quan tóm lược đề tài, nêu những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu và phương án giải quyết của tác giả (nhóm tác giả).

3. Mục tiêu và phương pháp: Mục tiêu của công trình, phương pháp nghiên cứu.

4. Kết quả và thảo luận: Nội dung – kết quả nghiên cứu đạt được.

5. Kết luận và đề nghị: Nêu lên kết luận, ý nghĩa khoa học, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội, qui mô và phạm vi áp dụng, đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.

6. Tài liệu tham khảo, phụ lục, danh mục các công trình trước đây của tác giả (nếu có).

📌 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

1. Nội dung công trình được đánh máy trên giấy A4 (270 x 297 mm), nội dung công trình in 02 mặt, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự trang ở giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang.

2. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rÕ ràng theo một kiểu thống nhất: 1.;1.1.;1.1.1…

3. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường, các ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa… phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.

4. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó hoặc theo cách phiên âm hệ chữ Latinh (căn cử vào tài liệu tham khảo).

5. Nội dung công trình tham gia Giải thưởng không được đề cập đến tên tác giả, tên trường, logo trường, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, không được gạch dưới các câu trong toàn bộ công trình và không được ký tên.

6. Trang bìa của công trình theo mẫu M02. Bìa công trình được đóng bằng giấy cứng, màu xanh nước biển, gáy dán keo màu xanh dương đậm (không dùng gáy lò xo).

7. Phần công trình:

 • Tóm tắt công trình (bát đầu từ trang thứ nhất) tối đa 1 mặt giấy A4.
 • Nội dung công trình (#rình bày từ trang kế tiếp).

* Lưu ý: Ban Tổ chức chỉ nhận các công trình, đề tài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, không nhận các đề tài viết bằng các ngôn ngữ khác; không đề tên tác giả, tên trường trong toàn bộ nội dung nghiên cứu, kể cả phụ lục và phiếu khảo sát.

📌 HỒ SƠ THAM DỰ

 • File phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (01 bản theo mẫu M01, có dán hình hoặc chèn ảnh màu 3×4).
 • File chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).
 • Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về Ban Tổ chức Giải thưởng file đề tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết.
 • File Biên bản họp xét chọn đề tài gửi dự thi Giải thưởng có xác nhận của Hội đồng Khoa học cấp trường hoặc Công văn v/v nộp công trình dự thi Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 25 năm 2023.
 • Đoàn trường hoặc Phòng Quản lý Khoa học nhà trường gửi bảng tổng hợp danh mục các đề tài của trường tham gia Giải thưởng. Danh sách này đơn vị tải về từ website đăng ký trực tuyến tại địa chỉ www.eureka.khoahoctre.com.vn, sau đó in ra và đóng dấu xác nhận.
 • File poster giới thiệu công trình nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài (chỉ cần nộp file khi đơn vị đăng ký trực tuyến). File poster thí sinh không cần chèn tên giải thưởng hoặc logo giải thưởng. Nội dung và hình thức poster thí sinh thiết kế tự do.

📌 GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Tất cả tác giả và người hướng dẫn sẽ được cấp giấy chứng nhận của BTC 

2. Người hướng dẫn cho sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được tặng bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đối với đề tài đạt giải: 

 • 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Ban tổ chức và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.
 • 01 giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Ban tổ chức.
 • 01 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Ban tổ chức.
 • Các giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Ban tổ chức.

📌 ĐĂNG KÝ DỰ THI: TẠI ĐÂY

📌 HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 25/09/2023

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/21884

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín