Deadline: 17/03/2023

Cuộc Thi Về Truyền Thông Về Giáo Dục MEDEA Award 2023 Mở Đơn Đăng Ký

Giải thưởng MEDEA được khởi xướng vào tháng 11 năm 2007 và đã thành công ngay lập tức với các bài dự thi được gửi đến từ khắp châu Âu và hơn thế nữa. Trong những năm qua, một số giải thưởng mới đã được giới thiệu, công nhận và khen thưởng các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực truyền thông trong giáo dục và tầm quan trọng của nó trong bối cảnh châu Âu. Kể từ năm 2010, Giải thưởng MEDEA cũng được tích hợp trong Hội nghị Truyền thông & Học tập, một hội nghị tập hợp các học viên và nhà hoạch định chính sách và nêu bật những phát triển, dịch vụ mới nhất cũng như năng lực kỹ thuật số và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

📌THỂ LOẠI DỰ THI

 • Giải thưởng MEDEA cho mục Truyền thông Giáo dục Tốt nhất: Giải thưởng này sẽ được trao cho phương tiện, tài nguyên, công cụ hoặc dịch vụ giáo dục tốt nhất được sản xuất trong tất cả các lĩnh vực và ở mọi cấp độ giáo dục và đào tạo.
 • Giải đặc biệt của Ban giám khảo MEDEA: Ban giám khảo có thể tùy ý trao giải thưởng đặc biệt cho một phương pháp hoặc sản phẩm để công nhận sự đổi mới đặc biệt trong thiết kế sư phạm hoặc kỹ thuật.

📌ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

 • Bất kỳ tài liệu, chương trình, sản xuất, tài nguyên, phần mềm, công cụ hoặc dịch vụ đa phương tiện nào đã được tạo để sử dụng trong giáo dục và/hoặc đào tạo liên tục và đại học chính thức hoặc không chính thức đều có thể được gửi.
 • Không có giới hạn nào đối với nhóm mục tiêu đối cho các tài liệu tham gia dự thi bao gồm người học, giáo viên, nhân viên, công dân và học viên ở mọi lứa tuổi nhưng chỉ giới hạn ở giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên. Nội dung có thể bao gồm tất cả các chủ đề có thể.
 • Không có hạn chế về các loại ngôn ngữ của phương tiện truyền thông giáo dục được gửi dự thi.
 • Sản phẩm truyền thông đa phương tiện phải được tạo sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. 
 • Không có hạn chế về nguồn gốc địa lý, vị trí sử dụng hoặc phạm vi chủ đề của các tài liệu được gửi dự thi.
 • Các tài liệu truyền thông được gửi dưới dạng vật thể, chẳng hạn như CD-rom/DVD cũng như bất kỳ sách hướng dẫn in đi kèm nào, phải được gửi thành 4 bản và sẽ không được trả lại cho người gửi sau cuộc thi.
 • Người tham gia được gửi tối đa 12 bài dự thi.

📌TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

 • Chất lượng sư phạm: chất lượng giáo dục và giao tiếp. Đối tượng mục tiêu đã được giải quyết đúng chưa? Có mục tiêu học tập rõ ràng không? Có khả năng là tài liệu sẽ mang lại kết quả học tập tốt? Các nhà sản xuất đã sử dụng các nguyên tắc thiết kế hướng dẫn tốt hoặc phương pháp sư phạm hợp lý chưa? Bối cảnh học tập đã được tính đến chưa? Có cân đối giữa nội dung và hình thức không? Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng sư phạm, điểm cho tiêu chí này có trọng số gấp đôi trong điểm cuối cùng của mỗi bài dự thi.
 • Phương tiện: lựa chọn loại phương tiện phù hợp, nêu rõ ưu điểm của phương tiện được chọn. Loại phương tiện truyền thông được chọn có được sử dụng một cách thích hợp và mẫu mực không? Chất lượng sáng tạo có cao không?
 • Mức độ đổi mới: giải pháp này có nổi bật so với các mục khác không? Nó có thể hiện các giá trị sản xuất đặc biệt và sự xuất sắc về mặt sản xuất tổng thể, tính độc đáo của nó, mức độ mà nó thể hiện việc sử dụng rất tốt các nguồn lực hạn chế, sự tham gia của sinh viên và/hoặc nhân viên khác không được đào tạo chuyên nghiệp về sản xuất nghe nhìn, sử dụng công nghệ tiên tiến hoặc thực hành sản xuất, cách tiếp cận đa ngành của nó? Có lý do nào khác do chính người dự thi chỉ định hoặc rất rõ ràng theo quan điểm của giám khảo khiến bài dự thi này nổi bật không?
 • Chất lượng thẩm mỹ: tính hấp dẫn của vật liệu sử dụng để tạo nên sản phẩm truyền thông. Phong cách và thiết kế có nhất quán và phù hợp với nội dung, mục tiêu và đối tượng sử dụng không? Mục nhập có hấp dẫn và dễ chịu khi xem và sử dụng không?
 • Khả năng ứng dụng và Chất lượng kỹ thuật: có thể có lỗi trong hệ thống và/hoặc các vấn đề về tính tương thích không? Có cần thiết phải có kiến thức hoặc tài nguyên kỹ thuật tiên tiến hoặc phi thực tế để có thể sử dụng hệ thống không? Có dễ sử dụng ứng dụng không? Có hỗ trợ, hướng dẫn, bộ hướng dẫn, khả năng phản hồi hoặc trợ giúp khi cần thiết không?

📌CÁCH ĐĂNG KÝ

 • Deadline: 17/03/2023
 • Sau khi gửi bài dự thi trực tuyến, một bản sao có chữ ký của biểu mẫu gửi phải được gửi đến Ban thư ký Giải thưởng MEDEA qua đường bưu điện, e-mail hoặc fax để đến trước ngày kết thúc.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/18831

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 11

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ