Deadline: 10/01/2023

Eunoia Project Hồ Chí Minh Mở Đơn Tuyển Thành Viên

Eunoia Project HCM là tổ chức phi lợi nhuận thành lập bởi các bạn học sinh với nguyện vọng giúp đỡ trẻ em có hội chứng tự kỷ, giúp mọi người hiểu rõ và hòa nhập với các em có hội chứng này.

📌QUY TRÌNH TUYỂN: 1 vòng đơn, kết quả tuyển sẽ được thông báo qua email

📌VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:

1. Chương Trình:

Mô tả công việc:

● Thiết kế hoạt động cho các sự kiện của Eunoia Project HCM,

● Dự trù dụng cụ và nhân lực cho sự kiện,

● Đưa ra back-up plan cho những rủi ro có thể xảy ra,

● Tham gia các buổi chạy thử và event chính thức;

Yêu cầu:

Về năng lực:

● Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Google Drive, Google

Sheets, Google Docs, v.v),

● Có kỹ năng làm việc nhóm,

● Có khả năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt,

● Có khả năng sáng tạo trong việc thiết kế trò chơi cho các em tự kỷ,

● Có hiểu biết về hội chứng tự kỷ là một điểm cộng;

Về phong cách làm việc:

● Phải tham gia được 70% – 80% các buổi họp/bonding của ban và EP,

● Cam kết làm việc trong vòng 3 tháng,

● Có tinh thần học hỏi và tiếp thu ý kiến,

● Tôn trọng các thành viên khác trong tổ chức,

● Có trách nhiệm; hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được giao,

● Đảm bảo dành ra ít nhất 3 tiếng/tuần; 4-5 tiếng/tuần vào thời gian cao điểm,

● Kiểm tra và trả lời tin nhắn thường xuyên;

2.Đối Ngoại:

Mô tả công việc:

● Tìm kiếm, liên lạc và thương lượng với những nhà tài trợ tiềm năng, đối tác truyền

thông, báo đài,

● Thực hiện các hồ sơ liên quan đến các vấn đề tài chính, vận động tài trợ, bảo trợ

của tổ chức,

● Đảm bảo sự hợp tác, trao đổi với các nhà tài trợ, đối tác, báo đài được thuận lợi,

xuyên suốt và hiệu quả,

● Đảm bảo các quyền lợi của Nhà tài trợ, bảo trợ;

Yêu cầu:

Về năng lực:

● Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Google Drive, Google

Sheets, Google Docs, v.v),

● Có kỹ năng làm việc nhóm,

● Có khả năng quản lý thời gian tốt,

● Có khả năng giao tiếp tốt, có sự bình tĩnh và linh hoạt trước nhiều tình huống

khác nhau,

● Có khả năng viết và đàm phán tốt, đặc biệt là trao đổi qua email,

● Có hiểu biết về những nhà tài trợ tiềm năng và về việc xin tài trợ là một điểm

cộng;

● Có hiểu biết về hội chứng tự kỷ là một điểm cộng;

Về phong cách làm việc:

● Phải tham gia được 70% – 80% các buổi họp/bonding của ban và EP,

● Cam kết làm việc trong vòng 3 tháng,

● Có tinh thần học hỏi và tiếp thu ý kiến,

● Tôn trọng các thành viên khác trong tổ chức,

● Có trách nhiệm; hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được giao,

● Đảm bảo dành ra ít nhất 3 tiếng/tuần; 4-5 tiếng/tuần vào thời gian cao điểm,

● Kiểm tra và trả lời tin nhắn, email thường xuyên;

3. Hậu Cần:

Mô tả công việc:

● Lập bảng dự trù kinh phí cho các sự kiện của tổ chức,

● Cân bằng chi tiêu tài chính và vật tư,

● Chuẩn bị đầy đủ và bảo quản các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết cho sự kiện

cũng như quản lý rủi ro có thể xảy ra trong sự kiện,

● Khảo sát, đàm phán và quyết định vật phẩm và địa điểm tổ chức sự kiện;

Yêu cầu:

Về năng lực:

● Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Google Drive, Google

Sheets, Google Docs, v.v),

● Có kỹ năng làm việc nhóm,

● Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp thời gian.

● Có hiểu biết về những nguồn vật dụng và địa điểm sự kiện là một điểm cộng,

● Có phương tiện di chuyển riêng là một điểm cộng;

● Có hiểu biết về hội chứng tự kỷ là một điểm cộng;

Về phong cách làm việc:

● Phải tham gia được 70% – 80% các buổi họp/bonding của ban và EP,

● Cam kết làm việc trong vòng 3 tháng,

● Có tinh thần học hỏi và tiếp thu ý kiến,

● Tôn trọng các thành viên khác trong tổ chức,

● Có trách nhiệm; hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được giao,

● Giao tiếp nhanh gọn hiệu quả, truyền đạt đúng ý tưởng.

● Đảm bảo dành ra ít nhất 3 tiếng/tuần; 4-5 tiếng/tuần vào thời gian cao điểm,

● Kiểm tra và trả lời tin nhắn, email thường xuyên;

4. Nhân Sự:

Mô tả công việc:

● Quản lý, kiểm tra và đảm bảo tiến độ công việc của mọi người trong ban,

● Duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người,

● Tạo mẫu form đăng ký,

● Gửi mail cho đợt tuyển thành viên/ cộng tác viên cho sự kiện,

● Quản lý nhân sự trong tổ chức,

● Tổ chức trò chơi, lên kế hoạch cho các buổi liên hoan và bonding cho thành viên

trong tổ chức;

Yêu cầu:

Về năng lực:

● Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Google Drive, Google

Sheets, Google Docs, v.v),

● Có kỹ năng làm việc nhóm,

● Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý các tình huống, mâu thuẫn giữa mọi

người,

● Có khả năng giám sát tiến độ công việc và quản lý thời gian tốt,

● Có khả năng gắn kết mọi người và sáng tạo xây dựng trò chơi bonding,

● Có tố chất lãnh đạo và quản lý, phát triển con người,

● Có hiểu biết về hội chứng tự kỷ là một điểm cộng;

Về phong cách làm việc:

● Phải tham gia được 70% – 80% các buổi họp/bonding của ban và Eunoia

Project HCM,

● Cam kết làm việc trong vòng 3 tháng,

● Có tinh thần học hỏi và tiếp thu ý kiến,

● Tôn trọng các thành viên khác trong tổ chức,

● Phân biệt rõ ràng giữa công việc và bonding,

● Có trách nhiệm; hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được giao,

● Đảm bảo dành ra ít nhất 3 tiếng/tuần; 4-5 tiếng/tuần vào thời gian cao điểm,

● Kiểm tra và trả lời tin nhắn thường xuyên;

5. Truyền Thông – Tiểu Ban Nội Dung:

Mô tả công việc:

● Lên ý tưởng và chiến dịch truyền thông cho các sự kiện của Eunoia Project HCM,

● Viết các bài đăng truyền thông cho các sự kiện,

● Phối hợp với mảng Thiết kế – Kỹ thuật trong các sản phẩm truyền thông,

● Quản lý fanpage Facebook và tài khoản Instagram của Eunoia Project HCM,

● Liên hệ hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện,

● Bảo vệ, phát triển, định hướng hình ảnh công chúng cho tổ chức;

Yêu cầu:

Về năng lực:

● Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Google Drive, Google

Sheets, Google Docs, v.v),

● Có kỹ năng làm việc nhóm,

● Có khả năng quản lý thời gian tốt,

● Có khả năng viết lách và sử dụng từ ngữ tốt,

● Có sáng tạo, chất riêng trong lối viết là một điểm cộng,

● Có hiểu biết về hội chứng tự kỷ là một điểm cộng;

Về phong cách làm việc:

● Phải tham gia được 70% – 80% các buổi họp/bonding của ban và Eunoia

Project HCM,

● Cam kết làm việc trong vòng 3 tháng,

● Có tinh thần học hỏi và tiếp thu ý kiến,

● Chi tiết, cẩn thận, và sáng tạo với sản phẩm truyền thông,

● Tôn trọng các thành viên trong tổ chức,

● Có trách nhiệm; hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được giao,

● Đảm bảo dành ra ít nhất 3 tiếng/tuần; 4-5 tiếng/tuần vào thời gian cao điểm,

● Kiểm tra và trả lời tin nhắn, email thường xuyên;

6. Truyền Thông – Tiểu Ban Thiết Kế-Kỹ Thuật:

Mô tả công việc:

Mảng Thiết kế:

● Thiết kế hình ảnh truyền thông fanpage Eunoia Project HCM và các sản phẩm

in ấn của tổ chức,

● Lên ý tưởng chính, phác thảo, truyền đạt ý tưởng truyền thông phù hợp với

nội dung và mục đích của sự kiện,

● Phối hợp với các ban để đảm bảo hoàn thành sản phẩm theo đúng yêu cầu;

Mảng Kỹ thuật:

● Tham gia và chụp ảnh tại hầu hết các sự kiện của tổ chức,

● Xử lý, edit hình ảnh, video theo yêu cầu,

● Lên ý tưởng, đề xuất kịch bản và phụ trách chính trong quá trình chụp ảnh,

quay phim;

Yêu cầu:

Yêu cầu chung:

● Có thể dành ra ít nhất 5 tiếng một tuần, giờ linh hoạt vào 20h-22h,

● Cam kết làm việc trong vòng 3 tháng,

● Có tư duy thẩm mỹ tốt và khả năng sáng tạo cao,

● Có kỹ năng làm việc nhóm, có sự tôn trọng với các thành viên trong tổ chức,

● Có khả năng quản lý thời gian tốt; đảm bảo hoàn thành tốt và đúng thời hạn

công việc được giao,

● Có hiểu biết về hội chứng tự kỷ là một điểm cộng;

Mảng Thiết kế:

● Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, …),

● Có khả năng nắm bắt các phong cách thiết kế là một điểm cộng,

● Có khả năng làm việc dưới áp lực tốt là một điểm cộng;

Mảng Kỹ thuật:

● Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý hình ảnh và video (Photoshop,

Premiere, Lightroom, …),

● Biết xử lí các hình ảnh từ mức trung bình trở lên (chỉnh màu, chèn watermark,

…),

● Có máy ảnh và các thiết bị quay film/chụp ảnh riêng là một lợi thế;

📌 QUYỀN LỢI

● Có cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc và chơi cùng trẻ tự kỷ,

● Mở mang kiến thức, hiểu biết về hội chứng tự kỷ,

● Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm,

● Cải thiện khả năng sáng tạo và trau dồi kỹ năng thiết kế/chụp ảnh,

● Trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng về quản lý thời gian và làm việc nhóm,

● Thành lập mối quan hệ trong mạng lưới các bạn học sinh tài năng tham gia hoạt động ngoại khóa,

● Được chứng nhận khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

📌ỨNG TUYỂN NGAY: TẠI ĐÂY

___________________

☎️ Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Gmail: eunoiaproject.hcmc@gmail.com.

Facebook: Eunoia Project HCM

Instagram: eunoiaproject.hcm

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/18595

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ