Deadline: All year round

Học Bổng Bậc Sau Đại Học International Welcome Scholarship Tại Đại Học Notre Dame

Đại học Notre Dame Australia cung cấp Học bổng Chào Mừng Quốc Tế Bậc Sau Đại Học (Notre Dame Australia International Welcome Scholarship (Postgraduate Coursework)) để hỗ trợ học phí cho sinh viên quốc tế đăng ký các chương trình học sau đại học tại Notre Dame, ngoại trừ chương trình Bác sĩ Y khoa và tất cả các Văn bằng Sau đại học.

🎊 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

 • Giảm 20% học phí hàng năm cho toàn bộ thời gian của chương trình học.
 • Học bổng được trao dưới dạng miễn giảm phí học phần và không bao gồm các chi phí như sinh hoạt, chỗ ở, vận chuyển, bảo hiểm y tế học sinh nước ngoài hoặc bất kỳ chi phí khác liên quan đến việc học.

🎊 ĐIỀU KIỆN:

 • Là sinh viên tự trả học phí quốc tế bắt đầu chương trình học sau đại học lần đầu tại Đại học Notre Dame Australia;
 • Đã chấp nhận Đề nghị nhập học (trước hạn cuối tương ứng) và đáp ứng bất kỳ yêu cầu nhập học nào để học trong bất kỳ Văn bằng sau đại học nào được đăng ký trên CRICOS tại các cơ sở đào tạo của Trường tại Sydney hoặc Fremantle (Perth), trừ chương trình Bác sĩ Y khoa và tất cả các Văn bằng Sau đại học;
 • Đủ điều kiện để nộp đơn xin visa Ngành Giáo dục Cao học (Lớp 500).

Sinh viên không đủ điều kiện nếu:

 • Có hoặc đủ điều kiện để có cư trú thường trú tại Úc ( Họ không được xem xét cho học bổng vì học bổng này dành riêng cho sinh viên quốc tế)
 • Học tại Trường như một phần của chương trình học tại nước ngoài hoặc trao đổi;
 • Hiện đang đăng ký trong chương trình học văn bằng sau đại học tại Trường;
 • Không bắt đầu học trong kỳ (học kỳ) và năm được chỉ ra trong đề nghị của họ. Nếu việc bắt đầu học bị hoãn, bất kỳ học bổng nào cũng sẽ bị tước đi;
 • Đã được cấp hơn 200 đơn vị tín chỉ hoặc giấy phép học tập tiên tiến liên quan đến chương trình sau đại học mà họ bắt đầu;
 • Được tài trợ bởi cơ quan tài trợ phi-Úc, theo một thỏa thuận hoặc sắp đặt mà cơ quan tài trợ có với Đại học Notre Dame Australia.

Học bổng có thể không được tổ chức đồng thời với một học bổng khác do Trường đại học hoặc bất kỳ tổ chức nào khác trao tặng chi phí học phí (toàn bộ hoặc một phần) để học tại Trường đại học.

🎊 LƯU Ý:

 • Người nhận học bổng có thể bị tước đi nếu họ:
  • Không hoàn thành tất cả các yêu cầu để hoàn thành quy trình nhập học và bắt đầu học tại Trường Đại học trong các khung thời gian thích hợp;
  • Không tiếp tục đăng ký học chương trình học chính quy theo thông tin xác nhận trong Thư nghỉ học của Trường;
  • Hoãn việc học và/hoặc chấm dứt việc đăng ký học;
  • Bị chấm dứt khỏi chương trình học;
  • Chuyển sang một cơ sở đào tạo khác;
  • Chuyển từ học chính quy sang học bán thời gian, trừ khi được cấp miễn trừ;
  • Không đảm bảo tiến bộ học tập đạt yêu cầu;
  • Có kết luận vi phạm hành vi không đúng đạo đức, dù có dẫn đến việc bị kết thúc hợp đồng với Trường hoặc bị trừng phạt khác;
  • Không cung cấp thông tin liên hệ và/hoặc tài chính cập nhật cho Trường;
  • Không tuân thủ hạn chót thanh toán học phí của Trường; hoặc
  • Thay đổi trạng thái visa Úc của họ từ Lớp 500 (Ngành Giáo dục Cao học).

🎊 QUY TRÌNH LỰA CHỌN:

 • Không có quy trình lựa chọn hoặc đơn xin cho học bổng này vì nó được tự động trao cho những sinh viên đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện khi bạn đăng ký học tại trường.
 • Bạn có thể nộp đơn trực tiếp vào trường Đại học và không có lệ phí nộp đơn.
 • Để đăng ký, vui lòng hoàn thành MẪU ĐƠN TRỰC TUYẾN và gửi cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ.
  • Bản sao được chứng thực của cơ sở học tập của bạn để nhập cảnh
  • Bản sao công chứng bằng chứng về trình độ tiếng Anh
  • Bản sao công chứng bằng chứng về quốc tịch / nơi cư trú của bạn
  • Bản sao có chứng thực thị thực Úc hiện có và/hoặc OSHC (nếu có)
  • Bằng chứng về khả năng chi trả học phí và chi phí sinh hoạt khi ở Úc
 • Chi tiết về cách đăng ký: tại đây

🎊 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/21987

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 19

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ