Deadline: 01/11/2023

Học Bổng Chính Phủ Bán Phần Và Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Năm Học 2023-2024 Tại Đại Học Québec

📌THÔNG TIN CHUNG:

 • Nhà tài trợ học bổng: Chính phủ Québec, Canada
 • (Các) Cơ quan chủ quản: Đại học Québec, Canada
 • Học bổng có giá trị: Được tài trợ
 • Số lượng giải thưởng:  Một số
 • Trình độ học tập: Thạc sĩ, Tiến sĩ & Sau tiến sĩ
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

📌CHI TIẾT HỌC BỔNG CHO BẬC THẠC SĨ:

 • Chương trình có một phần dành cho sinh viên của tất cả các quốc gia và năm phần cụ thể dành riêng cho sinh viên đến từ Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel và Wallonia. Những thành phần cụ thể này phát sinh từ các thỏa thuận được ký kết giữa Québec và chính phủ nước ngoài.
 • Chương trình này bao gồm toàn bộ giáo dục đại học bằng cách cung cấp cho các nhà nghiên cứu và quản trị viên CCTT cơ hội tham gia.
 • Thu hút các nhà nghiên cứu và sinh viên nước ngoài hàng đầu và thúc đẩy sự công nhận quốc tế của các trường đại học Québec và Trung tâm chuyển giao công nghệ (CCTT).
 • Tạo liên kết văn hóa và mở đường cho việc thiết lập các dự án nghiên cứu khoa học chung.

📌ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN:

Để đủ điều kiện nhận Học bổng Québec Merit dành cho sinh viên nước ngoài, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Học bổng này dành cho các ứng cử viên không phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân tại Canada và chưa nộp đơn xin thường trú theo luật nhập cư Canada.
 • Những học bổng này dành cho sinh viên nước ngoài hoặc nhà nghiên cứu từ tất cả các lĩnh vực nghiên cứu (y tế, nhân văn và khoa học xã hội, nghệ thuật và thư từ, khoa học tự nhiên và kỹ thuật)
 • Học bổng nghiên cứu thạc sĩ dành cho những sinh viên muốn thực hiện hoặc tiếp tục chương trình nghiên cứu thạc sĩ.
 • Để được xem xét là một chương trình nghiên cứu, chương trình thạc sĩ phải bao gồm việc viết luận án (lưu ý rằng một bài tiểu luận, báo cáo nghiên cứu, luận văn hoặc bài báo không được chấp nhận).
 • Các chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp không đủ điều kiện nhận học bổng.
 • Ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng thạc sĩ cho sáu học kỳ đầu tiên của chương trình học thạc sĩ.
 • Để ứng tuyển, ứng viên phải đăng ký vào chương trình thạc sĩ có thời hạn tối đa là 3 học kỳ toàn thời gian (1 năm) hoặc ít hơn, trước ngày 1 tháng 5 năm 2024.
 • Các học kỳ đã hoàn thành trong chương trình thạc sĩ (hoặc tương đương) tại thời điểm học bổng có hiệu lực được trừ vào kỳ tài trợ.

📌QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ:

 • Sau khi được chọn trước, ứng viên phải tạo một tài khoản trong hệ thống FRQnet. Sau đó, FRQNT sẽ liên hệ với tất cả các ứng viên được chọn trước để hoàn thành biểu mẫu điện tử có đính kèm các tài liệu được yêu cầu và phải được gửi bằng điện tử trước ngày và giờ hạn chót của cuộc thi do Fonds quy định.
 • Mẫu đơn có thể được hoàn thành bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Ứng viên nộp đơn bằng tiếng Anh phải cung cấp tiêu đề tiếng Pháp cho dự án của họ.
 • Vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn trình bày cho các tệp đính kèm trong Danh mục điện tử FRQnet khi chuẩn bị các tệp được đính kèm vào biểu mẫu.
 • Các tập tin không thể được cập nhật sau thời hạn nộp đơn.

Tài liệu cần thiết

 • Tất cả các tài liệu cần thiết phải được bao gồm trong đơn đăng ký để được coi là đủ điều kiện. Bất kỳ tài liệu nào không đọc được, có độ phân giải kém hoặc không cho phép xác minh tính đủ điều kiện của đơn đăng ký sẽ bị từ chối.
 • Các tài liệu được gửi bằng ngôn ngữ không phải tiếng Pháp hoặc tiếng Anh phải kèm theo bản dịch cơ bản.

📌ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/22268

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín