Deadline: 03/07/2023

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ: Dr Pirkko Koppinen Scholarship Tại Royal Holloway University Of London

Học bổng Dr Pirkko Koppinen hiện đang mở và dành cho sinh viên thuộc mọi quốc tịch đến học tập tại Vương quốc Anh. Các sinh viên quan tâm đăng ký học (các) khóa học thạc sĩ đủ điều kiện tại Royal Holloway, Đại học London được mời nộp đơn xin học bổng.

Học bổng này dành cho một sinh viên toàn thời gian mới có trạng thái lệ phí Gia đình hoặc Quốc tế đăng ký Nghiên cứu Trung cổ MA. Nó có sẵn dưới dạng giảm học phí và đóng góp chi phí sinh hoạt (nếu có) với giá trị £12.000.

🍀CHI TIẾT

·        Nhà tài trợ học bổng: Đại học Hoàng gia Holloway London, Vương quốc Anh

·        Loại học bổng: Giải thưởng học thuật

·        Tổ chức chủ nhà: Đại học Hoàng gia Holloway London, Vương quốc Anh

·        Học bổng có giá trị: Giảm học phí và chi phí sinh hoạt £12,000.

·        Số lượng giải thưởng: Một số

·        Bậc học: Thạc sĩ

·        Quốc tịch: UK/Sinh viên quốc tế

Nhận trợ giúp chi trả cho việc học của bạn tại Royal Holloway thông qua nhiều loại học bổng và trợ cấp. Có rất nhiều cách thú vị để tham gia tại Royal Holloway. Khám phá những sở thích mới và tận hưởng những sở thích hiện có.

🍀ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Để đủ điều kiện nhận Học bổng Tiến sĩ Pirkko Koppinen của Đại học Hoàng gia Holloway, Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

·        Ứng viên phải là sinh viên quốc tế

·        Bạn phải có một đề nghị có điều kiện hoặc vô điều kiện để học MA Nghiên cứu Trung cổ tại Royal Holloway.

·        Bạn sẽ cần phải đạt được, hoặc có mục tiêu đạt được, bằng cấp 2:1 trở lên

🍀CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

Để được xem xét cho Học bổng Dr Pirkko Koppinen của Đại học Hoàng gia Holloway, Đơn đăng ký phải được gửi qua RH Direct. Các ứng viên sẽ được thông báo về kết quả của đơn đăng ký của họ sau ngày 26 tháng 7 năm 2023.

Bạn phải cung cấp một bài viết hỗ trợ không dài hơn 500 từ (xin lưu ý rằng những bài viết vượt quá số lượng từ sẽ tự động bị từ chối).Điều này nên bao gồm:

·        Thành tích học tập mà bạn đặc biệt tự hào

·        Tại sao bạn chọn làm bằng cấp mà bạn đã đăng ký

·        Bạn dự định sử dụng MA này như thế nào trong con đường nghiên cứu và sự nghiệp trong tương lai của mình và học bổng sẽ giúp bạn đạt được điều đó như thế nào.

·        Bài viết của bạn sẽ được đánh giá dựa trên mức độ hiệu quả và thuyết phục của bạn đối với những điều trên.

Cũng như bài viết của bạn, bạn sẽ cần tải lên bảng điểm gần đây nhất từ ​​​​bằng đại học của mình. Bất kỳ ứng dụng nào được gửi mà không có bảng điểm được tải lên sẽ bị từ chối.

Bạn phải có một lá thư giới thiệu học thuật bằng văn bản (tối đa 200 từ). Điều này phải được gửi từ một học giả đã từng hỗ trợ, giảng dạy hoặc làm việc với bạn. Vui lòng yêu cầu học giả gửi email thư giới thiệu của họ (trên giấy có tiêu đề chính thức) trực tiếp tới humanities-school@rhul.ac.uk.

🍀DEADLINE: 03/07/2023

🍀THÔNG TIN CHI TIẾT : TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/19789

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 11

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ