Deadline: 14/10/2023

Nhóm Từ Thiện Fly To Sky Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Tình Nguyện Viên Dài Hạn Năm 2023

Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận. Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho các tình nguyện viên có cơ hội được tham gia các hoạt động tình nguyện thường xuyên, dài hạn trong vị trí, tư cách là thành viên chính thức, đáp ứng nhu cầu, khối lượng công việc của Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đồng thời từ đó xây dựng lực lượng hiệu quả, mở rộng quy mô hoạt động, hỗ trợ tốt cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hướng đến sự phát triển lâu dài, bền vững của Nhóm, được sự thống nhất của Ban Chủ nhiệm Nhóm, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) đợt năm 2023.

⭐ THÔNG TIN CHUNG:

 • Đợt tuyển: Thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (TVVFTSHCM23A). 
 • Vị trí: Thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) hoạt động tại các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp. 
 • Đối tượng tuyển: Học sinh, sinh viên, người đang học tập và làm việc tại Việt Nam, ưu tiên đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng, điều kiện tham gia hoạt động, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của vị trí tuyển. 
 • Thời gian tuyển: từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2023.
 • Quy trình tuyển: Gồm 03 vòng 
  • Vòng 1 – Điền đơn đăng ký hoặc nộp CV (Trực tuyến): từ ngày 05/10/2023 đến ngày 14/10/2023. 
  • Vòng 2 – Phỏng vấn (Trực tuyến): từ ngày 15/10/2023 đến ngày 20/10/2023. 
  • Vòng 3 –Trải nghiệm & Thử việc (Trực tuyến và trực tiếp): 21/10/2023 đến ngày 05/11/2023.

⭐ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Văn phòng Ban Chủ nhiệm: 6 Thư ký
  • Phụ trách Công tác Hành chính; Thống kê – Tổng hợp; Hội họp.
  • Phụ trách Công tác Tôn vinh – Khen thưởng; Quản lý hoạt động tại các đơn vị trực thuộc.
  • Phụ trách Công tác Tài chính – Kế toán.
 • Ban Truyền thông: 6 Thành viên
  • Phụ trách Content Marketing; Digital Marketing – Sáng tạo nội dung số.
  • Phụ trách Thiết kế; Dựng phim; Quay phim, chụp ảnh.
 • Ban Nhân sự: 6 Thành viên
  • Phụ trách Quản lý nhân sự.
  • Phụ trách Quỹ thành viên và quyền lợi tình nguyện viên; Tôn vinh – Khen thưởng.
  • Phụ trách Đào tạo và kết nối nội bộ; Tuyển dụng.
 • Ban Đối ngoại: 7 Thành viên
  • Phụ trách Tổ chức hoạt động gây quỹ; Đối ngoại tổng hợp.
  • Phụ trách Tổng hợp dữ liệu và chăm sóc đối tác; Xây dựng kế hoạch.
 • Ban Quản lý các dự án: 8 Thành viên
  • Phụ trách Quản lý và phát triển các dự án.
  • Phụ trách Kết nối nội bộ – Kiểm tra – Thủ tục hành chính.
 • Đội Tình nguyện viên Dự án Tủ sách Bồ câu trắng: 6 Thành viên
  • Phụ trách Vận động nguồn lực.
  • Phụ trách Quản lý các Tủ sách hiện hành; Tổng hợp – Nhập liệu.
  • Phụ trách Phát triển văn hóa đọc; Tổ chức sự kiện về sách.
 • Ban Hậu cần: 6 Thành viên
  • Phụ trách Phản ứng nhanh – Hậu cần tổng hợp.
  • Phụ trách Tổng hợp – Nhập liệu; Kiểm tra.

⭐ TIÊU CHUẨN ỨNG TUYỂN: 

 • Là công dân Việt Nam; tự nguyện tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do các cấp Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức. 
 • Có khả năng, điều kiện tham gia hoạt động, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.
 • Tuân thủ các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các tổ chức tình nguyện Quốc gia, các quy định của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; Các quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đối với các hoạt động tình nguyện của thanh niên; Các văn bản, công ước về tình nguyện quốc tế, các điều ước quốc tế về nhân đạo mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Điều lệ Nhóm từ thiện Fly To Sky.
 • Trường hợp người nước ngoài tình nguyện tham gia hoạt động Nhóm tại Việt Nam, thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải có sự hướng dẫn của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

⭐ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

 • Người dân tộc thiểu số, khuyết tật, mồ côi, diện yếu thế trong xã hội, con liệt sĩ, con thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động. 
 • Gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình vừa thoát nghèo, gia đình bần nông, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
 • Là học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống, vượt khó học giỏi. 
 • Đã và đang là tình nguyện viên ngắn hạn trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do các cấp Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, đồng tổ chức, phối hợp từ năm 2018 đến nay. 
 • Đã và đang là tình nguyện viên tại các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm, công ty đối tác của Nhóm từ thiện Fly To Sky các cấp. 

⭐ YÊU CẦU CHUNG:

 • Cam kết tham gia thành viên chính thức, hoạt động thường xuyên tối thiểu từ 12 tháng trở lên. 
 • Nếu có kinh nghiệm hoạt động tại các tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện, tổ chức xã hội là một lợi thế. 
 • Linh hoạt chủ động trong thời gian và tự sắp xếp được lịch trình, công việc. 
 • Có quỹ thời gian phù hợp với tính chất công việc; Có thể dành tối thiểu 02 tiếng mỗi ngày cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao; Ưu tiên học sinh, sinh viên có quỹ thời gian rãnh lớn. 
 • Nhiệt tình, trung thực, cầu toàn và cẩn trọng trong công việc; Có tinh thần tình nguyện cao, ham học hỏi, chủ động với nhiệm vụ được phân công. 
 • Có khả năng chịu áp lực, thực hiện nhiều nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phụng sự cộng đồng nhanh, hiệu quả. 
 • Đảm bảo tính kỷ luật về thời gian, nội quy; Có sự cam kết cao với các hoạt động tình nguyện mà mình tham gia; Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. 

⭐ QUYỀN LỢI:

 • Được cung cấp tài khoản vận hành nội bộ (sử dụng trên app và website) để tạo việc, nhận việc, tạo checklist, nhận văn bản, trình duyệt,… 
 • Được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện của Ban Chủ nhiệm các cấp khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
 • Được xem xét, giới thiệu, đề nghị Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và các cơ quan, ban ngành khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. 
 • Được tham gia tình nguyện, ứng cử tham gia tất cả các hoạt động do các cấp Nhóm tổ chức mà không cần phải tham gia phỏng vấn tình nguyện viên.
 • Được tham gia, giới thiệu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tình nguyện, công tác Nhóm và phong trào tình nguyện vì cộng đồng do các tổ chức, cơ quan và các cấp Nhóm Nhóm tổ chức; Được xem xét tham gia các chương trình tình nguyện viên quốc gia, quốc tế trong và ngoài Nhóm (khi đáp ứng yêu cầu của chương trình và tổ chức Nhóm).
 • Được ứng cử, đề cử vào các chức vụ cán bộ quản lý của các cấp Nhóm.
 • Mở rộng mối quan hệ của bản thân và cải thiện các kỹ năng mềm như: Quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp và thiết lập quan hệ, đàm phán, giải quyết vấn đề phức tạp,…

⭐ ĐƠN ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

⭐ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/22577

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín