Deadline: 06/01/2023

Skills Development Training SSDT Mở Đơn Tuyển Cộng Tác Viên

Skills Development Training ( SSDT) – một dự án xã hội giúp các bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của kĩ năng mềm. SSDT tạo môi trường học tập, thực hành – phát triển kĩ năng mềm đa dạng cho các bạn trẻ. Chúng mình sẽ giúp các bạn có thể học tập, phát triển toàn diện, và xây dựng nền tảng vững chắc nhất cho bản thân. Từ đó, các bạn sẽ có những hành trang cho sự nghiệp trong tương lai. Đến với SSDT, bạn còn có cơ hội được học tập và làm việc trong một cộng đồng không chỉ tích cực, nhiệt huyết, sáng tạo, mà còn là tinh thần dám nghĩ – dám làm, để góp phần kiến tạo nên một Việt Nam hiện đại – sáng tạo – phát triển bền vững.

🌟ĐỐI TƯỢNG: Các bạn trẻ 15 – 25 tuổi trên toàn quốc.

🌟 VỊ TRÍ CẦN TUYỂN:

 • Ban Pr – Marketing
 • Ban Sáng tạo nội dung
 • Ban Nhân sự
 • Ban Sự Kiện
 • Ban Tài chính – Đối ngoại
 • Ban Thiết kê

🌟BAN PR – MARKETING

1. Mô tả công việc

 • Quảng bá hình ảnh sự kiện và hình ảnh của SSDT đến nhiều người hơn
 • Hoàn thành các quyền lợi truyền thông được đưa ra bởi các đối tác truyền thông của SSDT
 • Phụ trách các công việc hậu cần khi chuẩn bị và diễn ra event được tổ chức bởi dự án.
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch phân công
 • Cập nhật nhanh chóng bảng phân công kế hoạch được bàn giao bởi trưởng ban/leader.
 • Báo cáo ngay với trưởng ban/leader nếu không thể thực hiện được việc phân công trong kế hoạch và có lý do thỏa đáng (báo cáo sau khi công bố bảng phân công đã được phê duyệt tối đa trong 18h).
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn thành viên hoặc trưởng ban/leader nếu thực sự cần thiết.
 • Hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tối thiểu 80%.

2. Yêu cầu

 • Làm việc tốt trong môi trường chuyên nghiệp, có áp lực.
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết ( 07/01/2023 – 10/02/2023).
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt trên các nền tảng online.
 • Biết tự giác và chủ động trong thời gian.
 • Có khả năng hòa nhập, thích nghi tốt với môi trường mới, Khả năng thành lập mối quan hệ để giao tiếp với những người mới gặp lần đầu.
 • Biết khuấy động đám đông.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Tinh thần tự nguyện.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, biết ghi chép súc tích, cô đọng ý.
 • Thái độ đúng mực, trách nhiệm với các thành viên trong ban và ban khác.
 • Có chính kiến trong công việc.

🌟BAN SÁNG TẠO NỘI DUNG

1. Mô tả công việc

 • Đề xuất các câu hỏi seeding cho diễn giả.
 •  Đảm nhận phần sáng tạo nội dung của các bài đăng của SSDT trong suốt sự kiện và sau sự kiện.
 •  Hỗ trợ SSDT các công việc của sự kiện.
 • Hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tối thiểu 80%.

2. Yêu cầu

 • Làm việc tốt trong môi trường chuyên nghiệp, có áp lực.
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết ( 07/01/2023 – 10/02/2023).
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt trên các nền tảng online.
 • Biết tự giác và chủ động trong thời gian.
 • Có khả năng hòa nhập, thích nghi tốt với môi trường mới, Khả năng thành lập mối quan hệ để giao tiếp với những người mới gặp lần đầu.
 • Biết khuấy động đám đông.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Tinh thần tự nguyện.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, biết ghi chép súc tích, cô đọng ý.
 • Thái độ đúng mực, trách nhiệm với các thành viên trong ban và ban khác.
 • Có chính kiến trong công việc.

🌟BAN NHÂN SỰ

1. Mô tả công việc

 • Theo dõi tiến độ KPI của các ban được phân công phụ trách và báo cáo định kỳ.
 • Ghi chép nội dung các buổi họp.
 • Theo dõi vi phạm và báo cáo định kỳ mỗi tuần.
 • Keep track seeding
 • Quản lý check-in người tham gia
 • Chuẩn bị mail mừng sinh nhật các thành viên CTV (nếu cần)
 • Phụ trách các công việc hậu cần khi chuẩn bị và diễn ra event được tổ chức bởi dự án.
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch phân công
 • Cập nhật nhanh chóng bảng phân công kế hoạch được bàn giao bởi trưởng ban/leader.
 • Báo cáo ngay với trưởng ban/leader nếu không thể thực hiện được việc phân công trong kế hoạch và có lý do thỏa đáng (báo cáo sau khi công bố bảng phân công đã được phê duyệt tối đa trong 18h).
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn thành viên hoặc trưởng ban/leader nếu thực sự cần thiết.
 • Hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tối thiểu 80%.

2. Yêu cầu

 • Làm việc tốt trong môi trường chuyên nghiệp, có áp lực.
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết ( 07/01/2023 – 10/02/2023).
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt trên các nền tảng online.
 • Biết tự giác và chủ động trong thời gian.
 • Có khả năng hòa nhập, thích nghi tốt với môi trường mới, Khả năng thành lập mối quan hệ để giao tiếp với những người mới gặp lần đầu.
 • Biết khuấy động đám đông.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Tinh thần tự nguyện.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, biết ghi chép súc tích, cô đọng ý.
 • Thái độ đúng mực, trách nhiệm với các thành viên trong ban và ban khác.
 • Có chính kiến trong công việc.

🌟BAN SỰ KIỆN

1. Mô tả công việc

 • Đề xuất câu hỏi seeding cho diễn giả.
 • Hỗ trợ SSDT các công việc của sự kiện.
 •  Đóng góp ý tưởng bài đăng của SSDT.
 •  Hỗ trợ BTC điều phối sự kiện.
 • Cập nhật nhanh chóng bảng phân công kế hoạch được bàn giao bởi trưởng ban/Leader.
 • Báo cáo ngay với trưởng ban/Leader nếu không thể thực hiện được việc phân công trong kế hoạch và có lý do thỏa đáng (báo cáo sau khi công bố bảng phân công đã được phê duyệt tối đa trong 18h).
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn thành viên hoặc trưởng ban/Leader nếu thực sự cần thiết.
 • Hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tối thiểu 80%.

2. Yêu cầu

 • Làm việc tốt trong môi trường chuyên nghiệp, có áp lực.
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết nhiệm kỳ (31/10/2022 – 31/09/2023).
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt trên các nền tảng online.
 • Biết tự giác và chủ động trong thời gian.
 • Có khả năng sử dụng một trong những phần mềm chỉnh sửa ảnh (Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe Creative Suit, Lightroom,…)
 • Có khả năng sử dụng một trong những phần mềm chỉnh sửa video hiện hành.
 • Có khả năng cảm thụ nghệ thuật.
 • Sáng tạo trong bản thiết kế.
 • Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về identity của trưởng ban đặt ra.
 • Có chính kiến trong công việc.
 • Có khả năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin tốt.

🌟BAN TÀI CHÍNH – ĐỐI NGOẠI

1. Mô tả công việc

 • Làm việc với các đối tác truyền thông của SSDT
 • Kết nối/take care diễn giả/Nhà tài trợ cho chuỗi sự kiện của SSDT
 • Phụ trách các công việc hậu cần khi chuẩn bị và diễn ra event được tổ chức bởi dự án.
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch phân công
 • Cập nhật nhanh chóng bảng phân công kế hoạch được bàn giao bởi trưởng ban/leader.
 • Báo cáo ngay với trưởng ban/leader nếu không thể thực hiện được việc phân công trong kế hoạch và có lý do thỏa đáng (báo cáo sau khi công bố bảng phân công đã được phê duyệt tối đa trong 18h).
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn thành viên hoặc trưởng ban/leader nếu thực sự cần thiết.
 • Hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tối thiểu 80%.

2. Yêu cầu

 • Làm việc tốt trong môi trường chuyên nghiệp, có áp lực.
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết ( 07/01/2023 – 10/02/2023).
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt trên các nền tảng online.
 • Biết tự giác và chủ động trong thời gian.
 • Có khả năng hòa nhập, thích nghi tốt với môi trường mới, Khả năng thành lập mối quan hệ để giao tiếp với những người mới gặp lần đầu.
 • Biết khuấy động đám đông.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Tinh thần tự nguyện.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, biết ghi chép súc tích, cô đọng ý.
 • Thái độ đúng mực, trách nhiệm với các thành viên trong ban và ban khác.
 • Có chính kiến trong công việc.

🌟BAN DESIGNER

1. Mô tả công việc

 • Công việc: Các đầu việc cần làm: Quản lý, chỉnh sửa video, thiết kế poster (sẽ được phân công trong kế hoạch phân công của ban do trưởng ban/leader cung cấp).
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch phân công:
 • Cập nhật nhanh chóng bảng phân công kế hoạch được bàn giao bởi trưởng ban/leader.
 • Báo cáo ngay với trưởng ban/leader nếu không thể thực hiện được việc phân công trong kế hoạch và có lý do thỏa đáng (báo cáo sau khi công bố bảng phân công đã được phê duyệt tối đa trong 18h).
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn thành viên hoặc trưởng ban/leader nếu thực sự cần thiết.
 • Hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tối thiểu 80%.

2. Yêu cầu

 • Làm việc tốt trong môi trường chuyên nghiệp, có áp lực.
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết ( 07/01/2023 – 10/02/2023).
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt trên các nền tảng online.
 • Biết tự giác và chủ động trong thời gian.
 • Thái độ đúng mực, trách nhiệm với các thành viên trong ban và ban khác.
 • Có khả năng sử dụng một trong những phần mềm chỉnh sửa ảnh (Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe Creative Suit, Lightroom,…)
 • Có khả năng sử dụng một trong những phần mềm chỉnh sửa video hiện hành.
 • Có khả năng cảm thụ nghệ thuật.
 • Sáng tạo trong bản thiết kế.
 • Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về identity của trưởng ban đặt ra.
 • Có chính kiến trong công việc.
 • Có khả năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin tốt.

🌟QUYỀN LỢI:

 • Nâng cao khả năng làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
 • Học hỏi, mở rộng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm với các thành viên khác trong dự án.
 • Hoàn thiện khả năng điều phối nhân sự, khả năng đánh giá, thống kê.
 • Được cấp certificate khi hoàn thành 80% công việc.

🌟LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/18461

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ