Deadline: 12/06/2024

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế IOM Vietnam Tuyển Tình Nguyện Viên Làm Việc Tại Papua New Guinea

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. IOM cung cấp những biện pháp ứng phó toàn diện cho các nhu cầu nhân đạo của người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương và cộng đồng chủ nhà thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp, các hoạt động cộng đồng và những nỗ lực đa dạng khác. 

📮 THÔNG TIN CHUNG

 • Đối tượng: Người 27 – 80 tuổi thoả mãn các yêu cầu đặt ra.
 • Số lượng: 01.
 • Vị trí tuyển: Nhân viên điều hành.
 • Loại hình công việc: Chuyên viên Tình nguyện quốc tế Liên Hợp Quốc.
 • Thời gian làm việc: 12 tháng (bắt đầu từ 01/07/2024).
 • Hạn chót đăng ký: 12/6/2024.

📮 YÊU CẦU

 • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phản ứng nhân đạo hoặc các lĩnh vực liên quan; lĩnh vực vận hành.
 • Chuyên gia trong việc phản ứng với các tình huống khủng hoảng hoặc khẩn cấp.
 • Sử dụng tiếng Anh lưu loát.
 • Bằng thạc sĩ hoặc tương đương về khoa học xã hội, Quản lý thiên tai, Quan hệ quốc tế, Quản lý xung đột, Nhân quyền/Luật, Quản lý thông tin hoặc lĩnh vực liên quan từ một tổ chức học thuật được công nhận.

📮 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tổ chức và giám sát công việc hàng ngày của các nhân viên trong việc đánh giá nhu cầu, các buổi đào tạo/định hướng/nâng cao nhận thức về nơi ở, và các hoạt động giám sát theo đúng tiến độ dự án và các mục tiêu đã đề ra.
 • Góp phần vào việc lập kế hoạch, phát triển và giám sát tất cả các hoạt động khẩn cấp bao gồm nơi ở/NFI, các can thiệp dựa trên tiền mặt (CBI), CCCM, các hoạt động theo dõi sự di chuyển phối hợp với các đơn vị liên quan của IOM, điều phối viên khẩn cấp, trưởng các văn phòng phụ và nhân viên hiện trường để đảm bảo thực hiện hiệu quả và kịp thời các dự án này theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của IOM và nhóm công tác ngành.
 • Đảm bảo tài liệu hóa đầy đủ chương trình nơi ở, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ cho các dự án (đánh giá, đăng ký người hưởng lợi, hồ sơ thanh toán, v.v.) được ghi lại trong cơ sở dữ liệu nơi ở.
 • Đảm bảo thiết lập kịp thời và đầy đủ chương trình nơi ở/NFI phù hợp với các tiêu chuẩn Sphere và hướng dẫn của cụm ngành nơi ở/NFI.
 • Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong việc thực hiện các hoạt động khẩn cấp của IOM bao gồm nơi ở và NFI và các chương trình can thiệp dựa trên tiền mặt ở các giai đoạn khác nhau của khủng hoảng (cả khẩn cấp và phục hồi).
 • Soạn thảo các tài liệu cần thiết để hỗ trợ thực hiện các hoạt động, bao gồm chuẩn bị các quy trình mua sắm và logistics phối hợp với các đồng nghiệp quản lý nguồn lực, quy trình vận hành tiêu chuẩn, mẫu báo cáo, đặc điểm kỹ thuật của vật liệu và các tài liệu kỹ thuật khác.
 • Hỗ trợ thiết kế đánh giá tính khả thi của phiếu quà tặng ở các địa điểm đã xác định trước để xác định, cùng với các chi tiết khác, các phương thức phân phối (xem xét yếu tố giới và bảo vệ chính), các yếu tố lựa chọn nhà cung cấp và người hưởng lợi, cũng như các rủi ro tiềm ẩn theo nguyên tắc “Không Gây Hại”.
 • Đảm bảo rằng các vấn đề cắt ngang bao gồm sự tham gia của cộng đồng, giới tính, trẻ em, bạo lực giới (GBV) và các nhóm dễ bị tổn thương khác được xem xét trong việc triển khai chương trình.
 • Soạn thảo báo cáo tiến độ hàng ngày và/hoặc hàng tuần với các cập nhật liên quan, bao gồm phân tích dữ liệu chính xác và tài liệu hóa cho đội ngũ EDM, để phát triển các chương trình tương lai.
 • Phối hợp với các bên liên quan và đối tác liên quan, bao gồm các cụm ngành trong việc triển khai phản ứng CCCM, nơi ở và NFI của IOM tại vùng cao, bao gồm mục tiêu, đăng ký, xác minh, phân phối và theo dõi.
 • Hỗ trợ phân phối báo cáo, bao gồm phân tích và khuyến nghị. Phối hợp với đơn vị, đảm bảo thực hiện các bài tập giám sát sau phân phối và chuẩn bị báo cáo giám sát sau phân phối.
 • Điều phối các phản ứng khẩn cấp cụ thể tại hiện trường (bao gồm tổ chức và chủ trì các cuộc họp cụm ngành, đại diện cụm ngành trong đội quản lý thảm họa, duy trì thông tin chính xác về kho và phân phối, hỗ trợ logistics và xác định các lỗ hổng trong chuẩn bị và phản ứng CCCM/nơi ở/NFI).
 • Đảm bảo việc gửi đầy đủ và kịp thời các kho CCCM/NFI/nơi ở phối hợp với logistics của IOM, đảm bảo hoàn thành, ghi chép chính xác và theo dõi các vấn đề.
 • Liên hệ với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan LHQ, các đối tác và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong việc triển khai các dự án của IOM.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

📮 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

📮 THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://app.unv.org

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/24775

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 135

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ