Deadline: ASAP

Chương Trình Hỗ Trợ Giáo Dục Nữ Sinh Room To Read Mở Đơn Tuyển Cán Bộ Chương Trình

Room to Read đang tạo ra một thế giới không còn nạn mù chữ và bất bình đẳng giới. Tổ chức đang đạt được mục tiêu này bằng cách giúp trẻ em trong các cộng đồng có thu nhập thấp phát triển kỹ năng đọc viết và thói quen đọc sách, đồng thời hỗ trợ các bé gái khi các em xây dựng các kỹ năng để thành công ở trường và đàm phán các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Tổ chức cộng tác với các chính phủ và các tổ chức đối tác khác để mang lại kết quả tích cực cho trẻ em nữ trên quy mô lớn.

🎗TỔNG QUAN CÔNG VIỆC:

 • Vị trí: hỗ trợ Giám đốc Chương trình Cấp cao của GEP
 • Địa điểm làm việc: văn phòng Hà Nội, thường xuyên đến các địa điểm dự án
 • Báo cáo: trực tiếp với Giám đốc Chương trình Cấp cao của GEP.

🎗VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM:

1. Thiết kế:

 • Nhóm kỹ thuật hợp tác để vạch ra kế hoạch thực hiện bốn sáng kiến chiến lược GEP: Giáo dục kỹ năng sống tích hợp trong Chương trình Giáo dục Quốc gia năm 2018, Cố vấn Trường học và Bình đẳng Giới.
 • Hỗ trợ Giám đốc Chương trình Cấp cao của GEP trong việc phát triển sự hiểu biết của nhân viên và đối tác về thiết kế dự án, chuyển họ sang thực tiễn thực địa.
 • Hỗ trợ Giám đốc Chương trình Cấp cao của GEP phối hợp với nhóm kỹ thuật RM&E và GEP để thiết kế các cuộc khảo sát và nghiên cứu nhằm xác định cơ hội cho các dự án mới hỗ trợ quy mô và tích hợp GEP trong hệ thống giáo dục ở các lĩnh vực chính.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm GEP và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để phát triển sách hướng dẫn, mô-đun đào tạo và ghi lại các phương pháp hay nhất.
 • Tham gia tích cực vào quá trình chỉnh sửa và thiết kế các tài liệu, mô-đun đào tạo sẽ được chuyển giao cho các đối tác và nhóm đối tượng.
 • Làm việc với chuyên gia tư vấn dịch thuật và phát triển tài liệu (công cụ, tài liệu…) nếu cần.

2. Đào tạo và thực hiện:

 • Phối hợp với nhóm Kỹ thuật GEP, làm việc với Giám đốc hiện trường của GEP và các nhóm dự án hiện trường để lập kế hoạch và cung cấp các khóa đào tạo theo kế hoạch cho các đối tác liên quan tại hiện trường và giáo viên trường học, để đảm bảo chất lượng kỹ thuật của nó được triển khai một cách hiệu quả.
 • Theo dõi việc thực hiện chất lượng của tất cả các chương trình và hoạt động GEP liên quan để đảm bảo rằng các chương trình và dự án mở rộng quy mô được triển khai tại hiện trường theo đúng chủ trương và thiết kế chương trình/dự án.
 • Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho giáo viên cốt lõi và giáo viên trường học về việc thực hiện chương trình phù hợp với thiết kế chương trình.
 • Giúp Giám đốc chương trình cấp cao của GEP và Người quản lý hiện trường phụ trách lĩnh vực được phân công đảm bảo rằng chất lượng chương trình tổng thể, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chương trình toàn cầu của Room to Read tại địa phương, đáp ứng các tiêu chuẩn GEP của Room to Read.
 • Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp kỹ thuật hàng quý với các giáo viên cốt cán, quản lý trường học, giáo viên chủ nhiệm và các bên liên quan để thảo luận và xác định các giải pháp cải thiện việc thực hiện chương trình.
 • Thường xuyên đến thăm các trường học để triển khai các hoạt động mở rộng quy mô, bao gồm làm việc với giáo viên để chuẩn bị giáo án các môn học cụ thể nhằm củng cố kỹ năng sống, tổ chức đào tạo quan sát lớp học, giám sát và hỗ trợ giáo viên và giáo viên cốt cán trong việc thực hiện các hoạt động của chương trình.
 • Phối hợp với cán bộ hiện trường khi thực hiện nghiên cứu phân tích nhằm xác định những lỗ hổng nhằm phát triển kỹ năng của giáo viên trong việc triển khai các hoạt động.

3. Quản lý & Điều phối:

 • Quản lý và phối hợp với các đối tác các cấp, Bộ GDĐT, Sở GDĐT và BOET để đảm bảo các chương trình ở cả hai hình thức (thí điểm/thử nghiệm/mở rộng quy mô) được triển khai hiệu quả về mặt kỹ thuật.
 • Hỗ trợ Giám đốc Chương trình Cấp cao của GEP trong việc điều hành, quản lý ngân sách và chi tiêu, giám sát và đánh giá các chương trình cũng như các sáng kiến mở rộng quy mô.
 • Đóng vai trò là đại diện/điều phối viên của Room to Read khi làm việc với các quan chức chính phủ (Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT) trong các lĩnh vực giáo dục theo yêu cầu.

4. Lập kế hoạch, giám sát, báo cáo và lập tài liệu:

 • Phối hợp chặt chẽ, lập kế hoạch làm việc với các nhà quản lý Room to Read Field, các đối tác chương trình, giám sát các hoạt động triển khai tại hiện trường, huấn luyện kỹ thuật và phản hồi cho các đối tác để nâng cao chất lượng các hoạt động của chương trình.
 • Có kế hoạch công tác hàng tháng, lịch giám sát, thường xuyên đến các địa điểm của chương trình để được hỗ trợ kỹ thuật và giám sát các hoạt động, báo cáo sau chuyến đi thực địa.
 • Đưa ra các khuyến nghị về việc cải thiện tác động của chương trình, đặc biệt tập trung vào việc tối đa hóa chất lượng.
 • Định kỳ thu thập và ghi lại các dữ liệu, câu chuyện, thông tin, hình ảnh, phương pháp hay nhất và nghiên cứu điển hình liên quan đến chương trình.
 • Báo cáo kỹ thuật định kỳ cho người quản lý khi các chương trình đang được triển khai, hàng quý và khi cần thiết.

5. Phối hợp và kết nối bên ngoài:

 • Đại diện cho Room to Read bằng cách tham dự và phát biểu tại các diễn đàn liên quan cũng như ủng hộ tầm quan trọng của công việc GEP ở cấp tỉnh và sự kiện cấp quốc gia.
 • Liên lạc với các tổ chức phi chính phủ khác đang thực hiện các chương trình tương tự để xác định các lĩnh vực chia sẻ kiến thức và khả năng hợp tác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người giám sát trực tiếp.

5. Các công việc khác:

 • Tham gia các khóa đào tạo và họp thường xuyên với nhân viên Room to Read theo kế hoạch.
 • Tham gia vào các cuộc họp đánh giá thường xuyên và bất kỳ hoạt động nào khác có thể được yêu cầu thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.
 • Phối hợp làm việc với nhân viên của GEP và các Phòng ban khác.

🎗YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

 • Bằng cử nhân tối thiểu trong các lĩnh vực liên quan (ví dụ: Phát triển giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Công tác xã hội hoặc lĩnh vực liên quan).
 • 3 – 5 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và phát triển cộng đồng.
 • Kinh nghiệm làm việc với cán bộ nhà nước trong lĩnh vực giáo dục các cấp, Bộ GDĐT, Sở GDĐT và cấp trường.
 • Có kiến thức và kỹ năng tổ chức, hỗ trợ và đào tạo tốt.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát, hướng dẫn và huấn luyện.
 • Có khả năng đi công tác thường xuyên và làm việc với trẻ em và những người khác ở những vùng khó khăn.
 • Kỹ năng máy tính nâng cao: MS Word, Excel, PowerPoint, Ứng dụng giáo dục cho đào tạo/hội thảo ảo, Tìm kiếm trên Internet các tài liệu liên quan.

🎗CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ:

 • Room to Read đưa ra mức lương cạnh tranh cùng những phúc lợi tuyệt vời.
 • Cơ hội duy nhất để trở thành một phần của một tổ chức đổi mới, có ý nghĩa, vui vẻ và đang phát triển nhanh chóng đang thay đổi cuộc sống của hàng triệu trẻ em ở các nước đang phát triển bằng cách tập trung vào xóa mù chữ và bình đẳng giới trong giáo dục.

🎗CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

 • Vui lòng gửi đơn đăng ký kèm theo thư xin việc, trực tuyến bằng cách truy cập: TẠI ĐÂY.
 • Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tốt nhất kèm theo thư xin việc đến địa chỉ email: hrvn@roomtoread.org
 • Do số lượng người đăng ký cao, không thể gửi phản hồi được cá nhân hóa cho tất cả người đăng ký. Chỉ có những ứng cử viên nào trúng tuyển mới được liên hệ. Các ứng viên được chấp nhận cho đến khi vị trí được lấp đầy.

🎗THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/22731

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín