Deadline: 31/10/2022

Chương Trình Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Của Chính Phủ Slovakia

Chính phủ Cộng hòa Slovakia đã phê duyệt việc thành lập Chương trình Học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia vào năm 2005. Chương trình Học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia (NSP) được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu và Thể thao Cộng hòa Slovakia. Chương trình Học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia hỗ trợ việc di chuyển của sinh viên quốc tế, nghiên cứu sinh, giáo viên đại học, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ để được học bổng tại các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nghiên cứu ở Slovakia.

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng trong khuôn khổ NSP:

1. Sinh viên

 • Là sinh viên đại học tại các trường đại học bên ngoài Slovakia;
 • Là sinh viên trình độ thạc sĩ hoặc là sinh viên tại thời điểm nộp hồ sơ đã hoàn thành ít nhất 2,5 năm học đại học trong cùng một chương trình học
 • Sẽ ở lại Slovakia trong thời gian học đại học bên ngoài Slovakia và những người sẽ được trường đại học công lập, tư thục hoặc đại học bang tại Slovakia chấp nhận để trao đổi học tập ở Slovakia.

Tất cả 3 điều kiện phải được đáp ứng. Danh mục này không áp dụng cho các nghiên cứu tiến sĩ (PhD) (hoặc trình độ tương đương).

 • Thời gian lưu trú học bổng (sinh viên): 1 – 2 học kỳ toàn phần (tức là 4 – 5 hoặc 9 – 10 tháng) hoặc toàn bộ 1 – 3 học kỳ, trong trường hợp năm học được chia thành các học kỳ (tức là 3 – 4 hoặc 6 – 7 hoặc 9-10 tháng).

2. Nghiên cứu sinh tiến sĩ 

 • Có bằng cao học hoặc được đào tạo khoa học bên ngoài Slovakia 
 • Được chấp nhận bởi một trường đại học công, tư hoặc nhà nước hoặc một cơ sở nghiên cứu ở Slovakia đủ điều kiện để thực hiện chương trình “doctoral study programme” (ví dụ: Học viện Khoa học Slovakia) cho một chương trình trao đổi học tập để học tập / thực hiện nghiên cứu / lưu trú nghệ thuật ở Slovakia.
 • Thời gian lưu trú học bổng (nghiên cứu sinh): 1 – 10 tháng.

3. Giáo viên, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ đại học quốc tế 

 • Được một tổ chức có giấy chứng nhận đủ điều kiện hợp lệ để thực hiện nghiên cứu và phát triển mời đến giảng dạy / nghiên cứu / nghệ thuật ở Slovakia, không phải là một công ty kinh doanh và nó có trụ sở tại Slovakia.
 • Thời gian lưu trú học bổng (giáo viên đại học, nhà nghiên cứu hoặc nghệ sĩ): 1 – 10 tháng.

Công dân của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới (ngoại trừ công dân Slovakia) đều có thể đăng ký học bổng ở lại Slovakia trong khuôn khổ NSP.

📌 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHÔNG HỖ TRỢ

 • Sinh viên quốc tế và nghiên cứu sinh tiến sĩ được chấp nhận theo học bậc đại học đầy đủ (nghiên cứu cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) ở Slovakia, hoặc những người đã học ở Slovakia (giáo dục đại học đầy đủ bằng cấp) muốn NSP tài trợ cho các nghiên cứu của họ ở Slovakia;
 • Giảng viên đại học, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ chưa có bằng Tiến sĩ (hoặc tương đương) đồng thời có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là giảng viên/ nhà nghiên cứu/ nghệ sĩ ở đại học trong thời hạn nộp hồ sơ được chỉ định; tuy nhiên, người quản lý chương trình học bổng có thể sau khi tham khảo ý kiến ​​của hội đồng tuyển chọn cho một số cá nhân đáng được xem xét đặc biệt tuy nhiên những ứng viên đó chỉ có thể được trao học bổng với số tiền tương ứng với những ứng viên không có bằng Tiến sĩ (hoặc tương đương) và có ít hơn 4 năm kinh nghiệm;
 • Những người nộp đơn quốc tế trong khoảng thời gian 36 tháng trước thời hạn nộp đơn đã ở trên lãnh thổ của Cộng hòa Slovakia từ 15 tháng trở lên (tổng cộng);
 • Ứng viên quốc tế đang nhận học bổng tại Slovakia trong khuôn khổ các chương trình học bổng khác được tài trợ từ các nguồn lực công (ví dụ: Quỹ Visegrad quốc tế, Erasmus +, CEEPUS, các thỏa thuận song phương, v.v.).

Trong trường hợp trao học bổng nhiều lần, áp dụng những quy tắc sau: Nếu ứng viên đã nhận được học bổng trong khuôn khổ NSP cho 5 tháng học bổng trở lên (tổng cộng) vào ngày hết hạn nộp đơn tương ứng, người đó chỉ được nhận học bổng tiếp theo sau 3 năm kể từ khi hoàn thành học bổng cuối cùng của mình trong khuôn khổ NSP; Điều kiện này đặc biệt không áp dụng cho thời hạn nộp đơn sau tháng 3 năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 – người quản lý chương trình học bổng có thể quyết định chấm dứt ngoại lệ này, có tính đến tuyên bố gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng không muộn hơn ngày mở cuộc gọi đối với các ứng dụng liên quan đến thời hạn gọi cụ thể.

📌 MỤC ĐÍCH HỌC BỔNG

 • Học bổng nhằm mục đích trang trải chi phí sinh hoạt của người nhận học bổng quốc tế, tức là các chi phí liên quan đến việc ở lại Slovakia (ăn, ở, v.v.), trong quá trình học tập, nghiên cứu/ nghệ thuật hoặc giảng dạy của họ tại các trường đại học và trong các tổ chức nghiên cứu ở Slovakia.
 • Người được nhận học bổng có thể yêu cầu hỗ trợ về chỗ ở và các thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Slovakia hoặc cơ quan chủ quản của họ, hoặc người đó có thể tự lo liệu tất cả các nhu cầu cần thiết.

📌 CÁC CHI PHÍ HỌC BỔNG

 1. Sinh viên đại học trình độ cao học: 400 €
 2. Nghiên cứu sinh: 734 €
 3. Giảng viên đại học/ nhà nghiên cứu/ nghệ sĩ đại học
 • Không có bằng tiến sĩ (hoặc tương đương) và đồng thời có ít hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là giáo viên / nhà nghiên cứu / nghệ sĩ đại học: 734 €
 • Có bằng Tiến sĩ (hoặc tương đương) và đồng thời có ít hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là giáo viên / nhà nghiên cứu / nghệ sĩ đại học: 980 €
 • Có bằng Tiến sĩ (hoặc tương đương) và đồng thời có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là giáo viên / nhà nghiên cứu / nghệ sĩ đại học: 1050 €

Những người được nhận học bổng có thời gian học bổng ở Slovakia kéo dài hơn 90 ngày và là công dân của các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ có nghĩa vụ nộp cho cơ quan cảnh sát nước ngoài xác nhận rằng họ không mắc bất kỳ bệnh nào đe dọa sức khỏe cộng đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép tạm trú, sau đó sẽ được hoàn các chi phí liên quan đến việc khám sức khỏe và được cấp giấy xác nhận lên đến 250 € cho mỗi người. 

Ngoài ra các ứng viên đủ điều kiện có thể được nhận trợ cấp đi lại nếu đăng ký cùng với đơn xin học bổng. Trợ cấp đi lại được trao một lần và được trả khi học kết thúc thời gian lưu trú cùng với lần thanh toán học bổng cuối cùng. Số tiền này phụ thuộc vào khoảng cách (theo đường thẳng) giữa nơi cư trú của người nộp đơn và nơi họ lưu trú tại Slovakia: 

 • Khoảng cách 350 km – 0 €,
 • Khoảng cách hơn 350 km, tối đa. 2.000 km – 250 €,
 • Khoảng cách hơn 2.000 km, tối đa. 7.000 km – 500 €,
 • Khoảng cách hơn 7.000 km – 1 000 €.

📌 THỜI HẠN NỘP ĐƠN HỌC BỔNG

 • Ngày 31 tháng 10 lúc 16:00 CET – học bổng lưu trú trong học kỳ mùa hè của năm học hiện tại
 • Ngày 30 tháng 4 lúc 16:00 CET – học bổng cho năm học tiếp theo

Lưu ý: Các ứng viên quốc tế cần thị thực để vào lãnh thổ của Cộng hòa Slovakia nên cân nhắc thời gian cần thiết cho thủ tục xin thị thực khi xác định ngày bắt đầu thời gian lưu trú tiềm năng của họ

📌 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • Đơn xin học bổng được nộp trực tuyến tại www.scholarships.sk. Hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến được mở ít nhất 6 tuần trước thời hạn nộp hồ sơ. Chỉ có thể điền đơn trong trường hợp hệ thống đăng ký trực tuyến đã được mở.
 • Ứng viên chỉ được phép gửi (điền) đơn đăng ký và các tài liệu đính kèm theo yêu cầu bằng tiếng Slovakia hoặc tiếng Anh
 • Để tính đến các trường hợp bất thường trong quá trình lựa chọn, người nộp đơn được yêu cầu mô tả và giải thích chi tiết các trường hợp này trong đơn đăng ký (ví dụ: trong một tài liệu riêng đính kèm, v.v.) và quản trị viên sẽ đánh giá tác động có thể có của họ trong quá trình đánh giá chính thức các ứng dụng cho các mục đích của quá trình lựa chọn.
 • Đơn đăng ký phải được nộp trực tuyến trước thời hạn nộp đơn – tức là ứng viên phải điền đơn đăng ký trực tuyến, đính kèm tất cả các tài liệu được yêu cầu theo mẫu quy định và nộp đơn bằng cách nhấp vào nút “GỬI” (đơn đăng ký chỉ có thể được nộp nếu tất cả các trường được điền và tất cả các tệp đính kèm bắt buộc được tải lên).

Lưu ý: Ứng viên phải nhận được bản scan thư mời nhập học / thư mời của mình do tổ chức chủ quản của họ ở Slovakia cấp, vì họ phải đính kèm nó vào đơn đăng ký trực tuyến của mình. Nếu không có thư mời / nhập học, ứng viên không thể nộp đơn đăng ký trực tuyến, tức là đơn đăng ký của họ sẽ không được đánh giá thêm. Bản gốc của thư mời nhập học / thư mời phải được nộp khi ứng viên đã được trao học bổng.

📌 TÀI LIỆU BẮT BUỘC

1. Sinh viên quốc tế (Ứng viên đủ điều kiện thuộc loại A)

 • Sơ yếu lý lịch;
 • Thư động lực;
 • Chương trình học chi tiết
 • Hai thư giới thiệu do các giáo viên đại học của ứng viên phát hành
 • Xác nhận được cấp bởi trường trường đại học trong nước của ứng viên xác nhận rằng ứng viên là sinh viên chính quy của trường đại học tương ứng tại thời điểm nộp đơn – xác nhận phải có thông tin về ngày dự kiến ​​hoàn thành nghiên cứu của ứng viên;
  • Trong trường hợp vì những trường hợp đặc biệt bất khả kháng, ứng viên không thể xin xác nhận việc học của trường đại học của mình, ứng viên có thể gửi tuyên bố danh dự rằng mình là sinh viên của trường đại học tương ứng. 
 • Bản scan bằng tốt nghiệp cử nhân của người nộp đơn, bổ sung văn bằng và chứng chỉ kiểm tra tiểu bang (nếu có);
 • Thư mời nhập học / thư mời do trường đại học chủ nhà của ứng viên ở Slovakia cấp cho biết thời gian lưu trú. 

2. Nhà nghiên cứu/ nghiên cứu sinh/ nghệ sĩ/ thạc sĩ quốc tế (Ứng viên đủ điều kiện thuộc loại B)

 • Sơ yếu lý lịch;
 • Thư động lực;
 • Chương trình học tập / nghiên cứu / nghệ thuật chi tiết (cần nêu rõ ngày bắt đầu lưu trú, thời gian lưu trú và kế hoạch chi tiết về thời gian lưu trú);
 • Thư giới thiệu do người giám sát luận văn của ứng viên cấp 
 • Xác nhận được cấp bởi trường đại học / tổ chức nghiên cứu tại nhà của ứng viên xác nhận rằng ứng viên đang trong thời hạn nộp đơn là nghiên cứu sinh tiến sĩ chính quy của trường đại học / cơ quan nghiên cứu tương ứng – xác nhận phải có thông tin về ngày dự kiến ​​hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ của ứng viên;
  • Trong trường hợp vì những trường hợp bất thường do bất khả kháng, ứng viên không thể lấy được giấy xác nhận nghiên cứu sinh, ứng viên có thể nộp bản tuyên bố danh dự rằng mình là nghiên cứu sinh. 
 • Bản scan bằng thạc sĩ của người nộp đơn, bổ sung văn bằng và chứng chỉ kiểm tra tiểu bang (nếu có);
 • Danh sách các ấn phẩm / hoạt động nghệ thuật ở dạng bắt buộc
 • Thư mời nhập học / thư mời được cấp bởi trường đại học / tổ chức nghiên cứu chủ nhà của ứng viên ở Slovakia cho biết thời gian lưu trú. 

3. Giảng viên/ Nghiên cứu sinh/ nghệ sĩ đại học quốc tế (Ứng viên đủ điều kiện thuộc loại C)

 • Sơ yếu lý lịch;
 • Chương trình giảng dạy và / hoặc nghiên cứu / nghệ thuật chi tiết 
 • Bản scan bằng tốt nghiệp của người nộp đơn về mức độ học tập cao nhất đã đạt được;
 • Danh sách các ấn phẩm / hoạt động nghệ thuật ở dạng bắt buộc
 • Thư mời được cấp bởi trường đại học / tổ chức nghiên cứu chủ nhà của người nộp đơn ở Slovakia cho biết thời gian lưu trú. 

📌 QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

SAIA, n. o., với tư cách là người quản lý chương trình học bổng, chịu trách nhiệm quản lý quá trình tuyển chọn. Người quản lý chương trình đảm bảo đối xử bình đẳng với các ứng viên trong quá trình lựa chọn tương ứng.

 • Quản trị viên sẽ đánh giá xem các ứng dụng có đáp ứng các yêu cầu chính thức của chương trình hay không vào ngày hết hạn nộp đơn. Quản trị viên có thể từ chối đơn đăng ký vì lý do chính thức:
  • Nếu họ mâu thuẫn với các điều khoản của chương trình 
  • Nếu đơn xin học bổng  hoặc các phụ lục của nó không đáp ứng các yêu cầu chính thức
  • Nếu các sự kiện được trình bày trong đơn và các phụ lục của nó mâu thuẫn với nhau
  • Nếu quản trị viên trong quá trình xem xét phát hiện ra rằng các tuyên bố của người nộp đơn xác nhận rằng thông tin là đầy đủ, đúng sự thật và chính xác là không đúng sự thật.
 • Khi đưa ra quyết định, quản trị viên có thể xem xét liệu thực tế đó có thể có ảnh hưởng thiết yếu đến việc đánh giá nội dung của ứng dụng hay không. Quản trị viên có thể tham khảo những phát hiện của mình với Hội đồng Tuyển chọn. Quản trị viên cũng phải tính đến các khuyến nghị và yêu cầu của Hội đồng tuyển chọn từ các vòng tuyển chọn trước.
 • Những hồ sơ chưa bị quản trị viên từ chối vì lý do chính thức sẽ được chuyển đến Hội đồng tuyển chọn để tiếp tục lựa chọn.
 • Việc lựa chọn những người được nhận học bổng được thực hiện bởi Ủy ban Tuyển chọn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu và Thể thao của Cộng hòa Slovakia chỉ định. 
 • Hội đồng Tuyển chọn có thể đặc biệt xem xét các đơn đăng ký của những ứng viên đã được trao học bổng nhưng chưa bắt đầu ở lại học bổng được chấp thuận vì lý do bất khả kháng (ví dụ như đại dịch Covid-19) hoặc phải rút ngắn thời gian lưu trú vì lý do bất khả kháng , hoặc dưới ảnh hưởng của một tình huống bất khả kháng, mục đích đã định không thể được thực hiện đầy đủ. 
 • Người quản lý tôn trọng việc lựa chọn những người được nhận học bổng do Hội đồng Tuyển chọn thực hiện và cấp học bổng phù hợp với sự lựa chọn đó. SAIA, n. o., sẽ thông báo cho mọi người nộp đơn về việc được / không được hỗ trợ tài chính từ các nguồn NSP thường trong vòng 8 tuần kể từ ngày hết hạn nộp đơn.
 • Ứng viên đã được trao học bổng phải nộp bản gốc của thư mời nhập học / thư mời nhập học. Các ứng viên đủ điều kiện theo diện A) và B) (sinh viên và nghiên cứu sinh) cũng có nghĩa vụ, trong trường hợp được trao học bổng, gửi bản gốc xác nhận về các nghiên cứu cho SAIA, n. o., ở Bratislava. 
 • Nếu việc trao học bổng được điều kiện bằng việc nộp các tài liệu khác phù hợp với các điều khoản của chương trình, thì Thư khen thưởng và các tài liệu liên quan khác chỉ có thể được gửi sau khi đã đáp ứng các điều kiện nêu trên (người quản lý chương trình quyết định xem các điều kiện đó có được không gặp).
 • Bất kỳ người nộp đơn nào có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng người quản lý hoặc Hội đồng tuyển chọn đã mắc sai lầm trong quá trình quản lý và đánh giá các ứng dụng được nộp trong thời hạn nộp đơn tương ứng có quyền nộp đơn yêu cầu kiểm tra lại vụ việc không muộn hơn 1 tháng sau.

📌CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/12800

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 16

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ