• [Dự Án iVolunteer Vietnam Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu]

  [Dự Án iVolunteer Vietnam Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu]

  💭 Bạn muốn tham gia một môi trường trẻ trung, năng động để có cơ hội thể hiện và rèn luyện các kỹ năng của mình hay được training các kỹ năng biên tập, thiết kế hình ảnh, viết nội dung,… thì hãy tham gia cùng chúng mình

  📍 Vị trí làm việc: CTV Mảng nội dung

  📍 Hình thức: Online, độc lập & chủ động

  📍 Thời gian làm việc: 01 tháng

  📍 Quyền lợi:

  📎Được nhận giấy chứng nhận có dấu đỏ (.pdf) xác nhận từ iVolunteer Vietnam sau 30 ngày làm việc nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ

  📎Cơ hội được thể hiện và rèn luyện các kỹ năng vốn có, tự nâng cao và phát triển kiến thức, các kỹ năng cần có (writing, design, office…);

  📎Được training các kỹ năng biên tập/ viết nội dung/ thiết kế hình ảnh/…;

  📍 Deadline: 30/12/2024

  📍 Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/toan-cau-du-an-ivolunteer-vietnam-tim-kiem-doi-ngu-cong-tac-vien-mang-noi-dung-tai-nang-s10405.html?fbclid=IwAR3gR_G2uYS-RSkPqCpyFCjz0KEGTYHsow1_TREeMb9OF2wZiuOS_Is_ljM

  #ivolunteervietnam #ivolunteer#ctv #hoatdongngoaikhoa

  https://vi.alongwalker.co/topic/4543/ngam-hoang-hon.html