Tổ chức

 • YIGF Vietnam

  YIGF Vietnam

  Sáng kiến Diễn Đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam (YIGF Việt Nam) hướng tới nâng cao nhận thức của giới trẻ Việt Nam về Quản trị Internet; khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực vào quá trình thảo luận giải pháp chính sách liên quan tới Internet
 • NGO Recruitment

  NGO Recruitment

  @ngorecruitmentmxh
 • iVolunteer Viet Nam

  iVolunteer Viet Nam

  Cơ hội tình nguyện cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam
 • Youth Opportunities

  Youth Opportunities

  Youth Opportunities – Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ Việt Nam