• Productivity is a measure of economic performance that compares the amount of goods and services produced (output) with the amount of inputs used to produce those goods and services.

    Productivity is a measure of economic performance that compares the amount of goods and services produced (output) with the amount of inputs used to produce those goods and services.

    Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước