• 🔥🔥🔥NGO recruitment - Dự án phi lợi nhuận trong lĩnh vực tuyển dụng, nơi chia sẻ thông tin giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Đại sứ quán...

  🔥🔥🔥NGO recruitment – Dự án phi lợi nhuận trong lĩnh vực tuyển dụng, nơi chia sẻ thông tin giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Đại sứ quán & Lãnh sự quán, Tổ chức từ thiện, Nhóm cộng đồng, Tổ chức y tế và phúc lợi động vật, Tổ chức giáo dục, Hiệp hội ngành,…

  ⭐- Nơi chia sẻ nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn

  ⭐- Học bổng trong nước và quốc tế

  ⭐- Khóa học nâng cao kỹ năng từ các trường đại học hàng đầu

  ⭐- Cơ hội thực tập cho sinh viên.

  🏆🏆🏆Truy cập NGO Recruitment tại đây để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/NGORecruitment

  #NGORecruitment#vieclamphichinhphu #NGOJobs #NPOs #INGOs