• “Nuôi Dưỡng Tài Năng Du Học – Ivy Next Gen”

    “Nuôi Dưỡng Tài Năng Du Học – Ivy Next Gen”

    📌 Học bổng “Nuôi Dưỡng Tài Năng Du Học – Ivy Next Gen” là một chương trình học bổng tuyệt vời dành cho học sinh lớp 8-12, định hướng du học Mỹ – Úc – Canada. Chương trình này nhằm mục đích đảm bảo mong muốn định hướng chiến lược, tối ưu chi phí và nâng tầm hồ sơ apply để cạnh tranh giành học bổng “khủng” tại các trường hàng đầu.

    📌 Học bổng “Nuôi Dưỡng Tài Năng Du Học – Ivy Next Gen” cung cấp các suất học bổng lên tới 50% gói tư vấn hồ sơ du học TRỌN GÓI cùng đội ngũ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm của IvyPrep. Tổng giá trị học bổng lên tới 15 tỷ đồng.

    📌 Để đăng ký học bổng “Nuôi Dưỡng Tài Năng Du Học – Ivy Next Gen”, sinh viên cần điền đơn xin học bổng và gửi đến ban quản lý học bổng. Đơn xin học bổng sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, lý do xin học bổng, và bằng chứng về bằng cấp ngoại ngữ và thành tích học tập.

    📌 Học bổng “Nuôi Dưỡng Tài Năng Du Học – Ivy Next Gen” đã mang lại nhiều cơ hội cho hàng trăm học sinh từ khi ra đời. Đây là một cơ hội tuyệt vời, cam kết chắc chắn giành học bổng các trường TOP 30-100 Mỹ – Úc – Canada, với mức học bổng cao, đáp ứng nguyện vọng và khả năng đóng góp tài chính của gia đình.