• Review về hoạt động nhận GIẤY CHỨNG NHẬN từ MICROSOFT khi hoàn thành khóa học MIỄN PHÍ về PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM👇

  Review về hoạt động nhận GIẤY CHỨNG NHẬN từ MICROSOFT khi hoàn thành khóa học MIỄN PHÍ về PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM👇

  Mình rất vui được giới thiệu về khóa học miễn phí về phát triển phần mềm có chứng nhận từ Microsoft và LinkedIn này. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Khóa học này được cung cấp trực tuyến và kéo dài khoảng 6 giờ 16 phút. Nội dung bao gồm:

  Giới thiệu về kỹ năng nghề nghiệp trong phát triển phần mềm, bao gồm cách tìm việc mới, phát triển sự nghiệp và chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ.

  Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của lập trình, như các khái niệm, thuật ngữ và thực tiễn lập trình.

  Đi sâu hơn vào các khái niệm nâng cao của lập trình, như làm việc với các bộ sưu tập, sử dụng mã bên ngoài, tìm và sửa lỗi, v.v.

  Những lợi ích chính của khóa học bao gồm:

  Phát triển kiến thức về các khái niệm cốt lõi của lập trình

  Khám phá cấu trúc của các ngôn ngữ lập trình

  Hiểu rõ các khái niệm, thực hành và thuật ngữ lập trình cơ bản

  Nhận được chứng nhận từ Microsoft và LinkedIn, giúp tăng cơ hội việc làm

  Cách đăng ký khóa học rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào đường link https://ivolunteer.vn/z/24856. Tôi rất khuyến khích các bạn tham gia khóa học này để phát triển kỹ năng lập trình và tăng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.