• Networking là kĩ năng thiết lập, xây dựng mạng lưới mối quan hệ và được xem là một yếu tố vô cùng quan trọng dẫn bạn đi đến thành công....

  Networking là kĩ năng thiết lập, xây dựng mạng lưới mối quan hệ và được xem là một yếu tố vô cùng quan trọng dẫn bạn đi đến thành công. Bởi lẽ ngày nay chúng ta đang sống trong một cơ chế của các mối quan hệ ràng buộc với nhau. Trong cả công việc lẫn cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp khó khăn, sự cố đột xuất hoặc cần sự trợ giúp từ ai đó, bạn cần phải có kĩ năng networking. Đến với khóa học miễn phí này, bạn có thể xây dựng mạng lưới quan hệ và thương hiệu cá nhân của mình, cả trực tuyến và trong đời sống hằng ngày.

  Bạn sẽ học những gì:

  Cách trở nên tự tin hơn khi kết nối với những người sẽ giúp bạn thành công trong công việc, sự nghiệp và mục đích cá nhân

  Học cách chia sẻ suy nghĩ của bạn và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả

  Phát triển những kĩ năng giao tiếp, lắng nghe và nói chuyện để làm chủ mọi cuộc trò chuyện xã giao hoặc nắm bắt cơ hội kết nối.

  Thông tin khóa học:

  Nền tảng: Google Digital Garage

  Ngôn ngữ: Tiếng anh

  Hình thức: 100% Online

  Thời gian: 1 tiếng

  Link đăng ký tại đây: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/effective-networking

  What knowledge and skills will I gain upon completing my Google Digital Garage training?

  There’s no limit to how much you can grow with our digital training! After watching video tutorials from everyday experts who’ve been in your shoes, you’ll build the digital marketing skills to promote yourself and your business online. You’ll learn how to get noticed by the right people, and how to make the most of the web to achieve your goals. Have fun!

  What is the Google Digital Garage?

  Brush up your digital skills to grow your business, your career, or just your confidence. The everyday experts at Google Digital Garage will help you succeed online. Anyone can benefit, regardless of their skill level, goals or background.