• KHOÁ HỌC ONLINE MIỄN PHÍ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

  KHOÁ HỌC ONLINE MIỄN PHÍ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

  Bạn có tin không “Kỹ năng mềm quyết định đến 75% sự thành công, và thành đạt của con người”? Kỹ năng mềm là những kỹ năng phi kỹ thuật liên quan đến cách bạn làm việc, bao gồm việc tương tác với đồng nghiệp, cách giải quyết một vấn đề và quản lý công việc của bản thân.

  Nhưng kỹ năng mềm mà bạn cần cho phát triển sự nghiệp của mình là gì ? Bạn nên bắt đầu từ đâu? TopCourse đã giúp bạn tìm kiếm một khóa học tổng quan về kỹ năng mềm giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình.

  Nội dung khóa học

  – Học các kỹ năng cho các tình huống đặc biệt

  – Khả năng giao tiếp và kỹ năng kiểm soát cảm xúc

  – Có được các kỹ năng mở ra công đường thành công không những trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống của bạn

  – Cách thể hiện bản thân phù với từng tình huống

  – Phát triển EQ giúp giúp bạn kiểm soát trước mọi tình huống

  Thông tin chi tiết về khóa học: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-online-mien-phi-giup-ban-ren-luyen-ky-nang-mem-de-phat-trien-su-nghiep-tu-nen-tang-udemy-s21117.html

  https://vi.alongwalker.co/topic/2967/kinh-nghiem-phuot-quang-binh.html