• 📣📣Tham gia nào mọi người ơi!!!!!

  📣📣Tham gia nào mọi người ơi!!!!!

  Dự Án iVolunteer Vietnam Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu.

  Hình thức: Online, độc lập & chủ động

  Thời gian làm việc: 01 tháng

  Quyền lợi : được nhận giấy chứng nhận có dấu đỏ (.pdf) xác nhận từ iVolunteer Vietnam sau 30 ngày làm việc nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Cơ hội được thể hiện và rèn luyện các kỹ năng nội dụng liên quan tới viết lách , tự nâng cao và phát triển làm quen với môi trường làm việc online,..…

  📌📌DEALINE : ALL YEAR ROUND

  Chi tiết tại:https://ivolunteer.vn/du-an-ivolunteer-vietnam-tim-kiem-doi-ngu-cong-tac-vien-mang-noi-dung-tai-nang-toan-cau-30-ngay-lam-viec-s16472.html?fbclid=IwAR34DOqecnQnpa_xMhjVe-pzYOLHEAOYwsP9-ksfm4tKYqT55iOE-_5RzPQ