• Fact: Tui chắc chắn rằng mấy ní mà muốn tăng điểm rèn luyện từ Tốt lên Xuất Sắc bằng cách tham gia một hoạt động tình nguyện thì đây là...

  Fact: Tui chắc chắn rằng mấy ní mà muốn tăng điểm rèn luyện từ Tốt lên Xuất Sắc bằng cách tham gia một hoạt động tình nguyện thì đây là cơ hội tuyệt vời luôn😺

  🕵️𝑫𝑼̛̣ 𝑨́𝑵 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑻𝑰̀𝑵𝑯 𝑵𝑮𝑼𝒀𝑬̣̂𝑵 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑻𝑹𝑼𝒀𝑬̂̀𝑵 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑶𝑵𝑳𝑰𝑵𝑬 2023 𝑪𝑼̀𝑵𝑮 IVolunteer Vietnam ✨✨

  Hình thức làm việc online vừa tiết kiệm thời gian, có cơ hội được đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình khám phá và định vị bản thân, lại nhận được rất nhiều quyền lợi hấp dẫn😍:

  1. NHẬN Giấy chứng nhận – Certificate bản mềm (tiếng Anh) có dấu đỏ, sau khi thực hiện đúng và đầy đủ các bước dưới đây.

  2. Được cung cấp “mã truy cập” Handbook “Tổng Hợp 100+ Tổ Chức, Dự Án Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên Năm 2023” ĐỘC QUYỀN từ iVolunteer Vietnam.

  3. Có cơ hội được nhận “tích xanh” dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

  ⏰𝐷𝘌𝐴𝘋𝐿𝘐𝑁𝘌: 𝐴𝘓𝐿 𝑌𝘌𝐴𝘙 𝘙𝑂𝘜𝑁𝘋!!!

  🧚‍♂️Chi tiết xem tại: https://ivolunteer.vn/ivolunteer-tuyen-tinh-nguyen-vien-truyen-thong-online-2023-co-giay-chung-nhan-sau-7-ngay-s19854.html?fbclid=IwAR3KxnET7eEyFbp1Dd0WoEJHXv8EXHdUpoWQfjGyGJOwr4cya5wnCsOvonU