• Mình nhớ lần đầu tiên được tiếp xúc với cụm từ "Công dân toàn cầu" là qua cuốn "Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới" mượn của ai đó (nay...

  Mình nhớ lần đầu tiên được tiếp xúc với cụm từ "Công dân toàn cầu" là qua cuốn "Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới" mượn của ai đó (nay là chị mình🌝). Một khái niệm mới đã mở ra cả một chân trời mới với mình như vậy đó…

  🚀Còn bây giờ, tuy không có sách để giới thiệu cho mọi người nhưng mình có thứ này còn dày hơn cả sách🤓. Tất cả những gì mọi người cần đó là:

  𝐈𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 – 𝐁𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐂𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧𝐬

  🛫Đây là một page săn học bổng Chính phủ của các nước cấp cho Việt Nam, vì vậy bạn nào có ý định muốn đi du học thì theo dõi page này sẽ có rất nhiều thông tin uy tín và hữu ích. Các học bổng toàn phần từ nhiều quốc gia luôn được cập nhật thường xuyên và liên tục!

  🙋‍♀️Ai muốn săn học bổng và trở thành "Global Citizens"- Công dân toàn cầu nàooo?

  🧨Nổ bum!!! – Chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/iScholarshipVietnam?locale=vi_VN

  https://vi.alongwalker.co/topic/4511/tam-giac-mach-ha-giang.html