• Chiều hôm nay nắng đẹp quá đúng không mọi người ơi, rất thích hợp để bắt đầu một công việc mà cậu yêu thích, ví dụ như công việc làm...

  Chiều hôm nay nắng đẹp quá đúng không mọi người ơi, rất thích hợp để bắt đầu một công việc mà cậu yêu thích, ví dụ như công việc làm Nội dung chẳng hạn.

  𝐃𝐮̛̣ 𝐀́𝐧 𝐢𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐓𝐢̀𝐦 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ "𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐌𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐮𝐧𝐠" 𝐓𝐚̀𝐢 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐮

  Nếu cậu là người có đam mê với công việc "rộng lớn" này, nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu, thì khi tham gia dự án, cậu sẽ có cơ hội được thực hành cụ thể qua những hoạt động:

  📔 Đề xuất ý tưởng, đưa ra những ý kiến đóng góp cho dòng bài mới.

  🧿 Tìm kiếm thông tin và đăng bài về khóa học, học bổng, việc làm, chương trình tình nguyện, chia sẻ kinh nghiệm,…

  📨 Liên hệ/ kết nối các tác giả, blogger nhằm đề xuất hợp tác nội dung,..

  📝 Đề xuất ý tưởng, đưa ra những ý kiến đóng góp cho các mảng nội dung mới.

  📌𝑫𝒆𝒂𝒅𝒍𝒊𝒏𝒆: all year round.

  🖇𝑪𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒙𝒆𝒎 𝒕𝒂̣𝒊: https://ivolunteer.vn/du-an-ivolunteer-vietnam-tim-kiem-doi-ngu-cong-tac-vien-mang-noi-dung-tai-nang-toan-cau-30-ngay-lam-viec-s16472.html?fbclid=IwAR023mZUTOBgG6uQKnaJQEmJi4EK39XqTwMTkaZe4Vq-jdhEe_Sjeug16gY

  Have fun! Chúc mọi người một chiều nắng đẹp nhẹ nhàng vui vẻ🥰

  https://vi.alongwalker.co/topic/4579/le-hoi-tha-den-chiang-mai.html