• NGO RECRUITMENT - TỐ CHỨC PHI LỢI NHUẬN QUỐC TẾ VỀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM

  NGO RECRUITMENT – TỐ CHỨC PHI LỢI NHUẬN QUỐC TẾ VỀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM

  ❓Bạn là sinh viên có mong muốn kiếm việc làm để trải nghiệm bản thân?

  ❓Bạn là sinh viên đã tốt nghiệp mong muốn kiếm việc làm ổn định và lâu dài?

  🌐🌐Hãy yên tâm, tổ chức NGO Recruiment sẽ giải quyết giúp bạn.

  Tổng quan về tổ chức: Tổ chức NGO Recruiment là tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam về tuyển dụng ở các lĩnh vực Đại sứ quán & Lãnh sự quán, Tổ chức từ thiện, Các nhóm cộng đồng, Tổ chức phúc lợi động vật và sức khỏe, Tổ chức giáo dục, Hiệp hội ngành, Tổ chức tôn giáo, Các nhóm chính trị và các nhóm hoạt động.

  📬Thông tin chi tiết liên hệ:

  📞 Điện thoại: 0398398266

  ✉️ Email Address: ngorecruiment.org@gmail.com.

  Fanpage: https://www.facebook.com/NGORecruitment .

  Webpage: https://ngorecruitment.org/

  https://vi.alongwalker.co/topic/3473/am-thuc-tp-hcm.html