• https://ivolunteervietnam.com/google-digital-garage-to-chuc-khoa-hoc-online-mien-phi-ve-ky-nang-quan-ly-du-an-manage-a-project-with-digial-tools%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc.html

    https://ivolunteervietnam.com/google-digital-garage-to-chuc-khoa-hoc-online-mien-phi-ve-ky-nang-quan-ly-du-an-manage-a-project-with-digial-tools%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc.html

    IVolunteer đã tạo ra các khóa học để lấy chứng chỉ dành cho sinh viên cũng như những người đang đi làm, giúp cho mọi người có thêm nhiều chứng nhận trong quá trình thăng tiến trong công việc cũng như trong học tập. Những khóa học này không những giúp đỡ họ trong việc thăng tiến phát triển sự nghiệp mà còn giúp cho họ có thêm nhiều hiểu biết về Google trong quá trình học tập khóa học này.

    https://vi.alongwalker.co/topic/3287/trai-nghiem-bac-kan.html