• 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐏𝐀𝐆𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒

  𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐏𝐀𝐆𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒

  📜 Youth Opportunities – “Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ” là dự án với mục đích tổng hợp và cung cấp thông tin về các chương trình học bổng, cuộc thi, hội thảo… từ khắp thế giới mang đến cho cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, đến với “Youth Oppotunities” chúng mình còn có cơ việc làm hấp dẫn từ những tập đoàn lớn.

  📜 Page Youth Opportunities luôn tạo điều kiện kết nối giới trẻ với cộng đồng, giúp các bạn trẻ bước qua giới hạn của của bản thân, khám phá những khía cạnh mới và trải nghiệm những thử thách trên con đường phát triển.

  Cùng theo dõi Youth Opportunities tại:

  📌 Facebook: https://fb.com/YO.YouthOpportunities

  📌 Twitter: https://twitter.com/YouthOp_VN

  📌 Instagram: https://www.instagram.com/youthop.vn

  📌 Group: https://fb.com/groups/ExploreNewOpportunities