• ” TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN LIÊN HỢP QUỐC GIAO TIẾP VÀ DỊCH THUẬT BẰNG TIẾNG NHẬT”

  ” TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN LIÊN HỢP QUỐC GIAO TIẾP VÀ DỊCH THUẬT BẰNG TIẾNG NHẬT”

  Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) là tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc được thành lập năm 1965 tại Niu Oóc trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan của Liên hợp quốc là Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật mở rộng (EPTA) và Quỹ Đặc biệt của Liên hợp quốc.

  Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc là một chương trình có cơ hội bình đẳng và được chào đón bởi các chuyên gia có trình độ. Nhận thức được đặc điểm đa dạng giới, được chăm sóc và bảo vệ. Tất cả các Tình nguyện viên LHQ cam kết chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử và thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của cá nhân, bất kể chủng tộc, giới tính, bản dạng giới, tôn giáo hay quốc tịch.

  UNV được lấy cảm hứng từ niềm tin rằng hoạt động tình nguyện là một phương tiện mạnh mẽ để thu hút mọi người trong việc giải quyết phát triển thách thức trên toàn thế giới. Mọi người đều có thể đóng góp thời gian, kỹ năng và kiến ​​thức của họ thông qua tình nguyện viên hoạt động, và nỗ lực kết hợp của họ có thể là một lực lượng đáng kể để đạt được hòa bình và phát triển.

  Tình nguyện làm cho kinh tế và xã hội quan trọng đóng góp, đóng góp nhiều hơn xã hội gắn kết bằng cách xây dựng sự tin cậy và có đi có lại giữa các công dân. Nó có thể vừa thách thức vừa bổ ích và yêu cầu bạn sử dụng kỹ năng trong một ngữ cảnh mới. Bạn cũng có thể chuyển giao kiến ​​thức hữu ích trong khi hiểu rõ hơn về các vấn đề ảnh hưởng khác người.

  Theo yêu cầu của các cơ quan Liên Hợp Quốc, chính quyền quốc gia và các đối tác khác, UNV huy động gần các tình nguyện viên 8,000 để làm việc trong các dự án Hỗ trợ Phát triển và trong các hoạt động Nhân đạo và Hòa bình. Mặc dù các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc từ các nền tảng chuyên môn và kỹ thuật khác nhau luôn có nhu cầu, có những lĩnh vực chuyên môn cụ thể, nơi các tình nguyện viên tiềm năng có nền tảng và kỹ năng có liên quan thường xuyên được yêu cầu hơn.

  Nếu bạn quan tâm bạn có thể ứng tuyển link sau đây: https://ivolunteervietnam.com/tuyen-tinh-nguyen-vien-lien-hop-quoc-giao-tiep-va-dich-thuat-bang-tieng-nhat.html

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước