• Nếu bạn muốn thử sức với những hội trại và tình nguyện mang đến những điều thú vị cho cuộc sống. Một bộ mặt mới của bản thân, biến mình...

  Nếu bạn muốn thử sức với những hội trại và tình nguyện mang đến những điều thú vị cho cuộc sống. Một bộ mặt mới của bản thân, biến mình trở thành một người hay ho hơn thú vị hơn hãy đến với -> Trải nghiệm sinh hoạt và làm việc 4 tuần tại Đắk Nông👇

  Chiến dịch DOP 2024 – “Trao” mở đơn tuyển TÌNH NGUYỆN VIÊN

  Chi tiết tại: ivolunteer.vn/z/24075

  QUYỀN LỢI:

  – Cơ hội thử sức ở nhiều vị trí khác nhau.

  – Làm quen với những người bạn cùng chí hướng, mở rộng mối quan hệ.

  – Trải nghiệm sinh hoạt và làm việc 4 tuần tại địa bàn.

  – Giấy chứng nhận

  Tất cả sẽ là rất tuyệt vời nếu bạn tham gia !

  https://vi.alongwalker.co/topic/4630/di-dai-loan-mua-gi.html