• [Khóa Học Nâng Cao Kĩ Năng Số Cho Phụ Nữ Trẻ Khởi Nghiệp Chính Thức Mở Đơn Đăng Kí Tham Gia]

  [Khóa Học Nâng Cao Kĩ Năng Số Cho Phụ Nữ Trẻ Khởi Nghiệp Chính Thức Mở Đơn Đăng Kí Tham Gia]

  Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ số luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh đời sống và sức hấp dẫn của kỹ năng số đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của rất nhiều người. Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể về kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ đối với một số nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ. Họ phải đối mặt với các rào cản trong việc tiếp cận và khai thác tiềm năng công nghệ. Nâng cao trình độ kỹ thuật số và thu hẹp khoảng cách giới tính là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong thời đại kỹ thuật số này.

  Do đó, UNDP Việt Nam và Alobase đồng phối hợp tổ chức khóa học đào tạo năng lực Empower Her Tech với mong muốn cung cấp cho phụ nữ Việt Nam những kiến thức cơ bản về AI và các công nghệ kỹ thuật số 4.0 thiết yếu thông qua 3 công cụ: ChatGPT, CanvaPro và Wix. Việc sử dụng thành thạo các công cụ kỹ thuật trực tuyến này sẽ cải thiện hiệu suất công việc và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của họ.

  💡THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  Bao gồm:

  Các buổi training online

  Phần bài tập nhóm và thuyết trình

  Tech-talk công nghệ online

  Thời gian: Tháng 12, 2023 đến tháng 1, 2024

  Hình thức: online thông qua nền tảng Zoom

  Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

  Chương trình học:

  Chủ đề 1: Khai thác ứng dụng Canva và công cụ tích hợp AI trong Canva để chỉnh sửa ảnh và thiết kế sản phẩm truyền thông

  Chủ đề 2: Sử dụng công cụ WIX để xây dựng website miễn phí

  Chủ đề 3: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM – Large Language Model) để hỗ trợ công việc và sáng tạo nội dung (Bing, Bard, và ChatGPT)

  Ngoài đơn đăng ký, BTC có thể liên hệ để thực hiện phỏng vấn với một số ứng viên trong trường hợp cần thiết và chỉ 60 ứng viên tiềm năng mới có cơ hội trở thành học viên của Empower Her Tech.

  DEADLINE: 22/12/2023

  Thông tin chi tiết: https://ivolunteervietnam.com/khoa-hoc-nang-cao-ki-nang-so-cho-phu-nu-tre-khoi-nghiep-chinh-thuc-mo-don-dang-ki-tham-gia.html

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước