• 🎯iCourse Vietnam là một dự án giáo dục phi lợi nhuận tại Việt Nam, chia sẻ các khóa học trực tuyến chất lượng cao dành cho học sinh và sinh...

    🎯iCourse Vietnam là một dự án giáo dục phi lợi nhuận tại Việt Nam, chia sẻ các khóa học trực tuyến chất lượng cao dành cho học sinh và sinh viên. Dự án này đã hoạt động hơn 3 năm với mục tiêu phát triển toàn diện và nâng cao kiến thức, kỹ năng của các bạn trẻ để giúp họ phát triển sự nghiệp và trở thành công dân toàn cầu.

    📩iCourse Vietnam đang tìm kiếm những bạn trẻ năng động và đam mê, yêu thích hoạt động cộng đồng và mong muốn phát triển bản thân. Tham gia iCourse Vietnam, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với các khóa học chất lượng cao để nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai. Dự án cũng cung cấp nhiều khóa học trực tuyến miễn phí hấp dẫn cho các bạn trẻ muốn mở rộng kiến thức. Mục tiêu của iCourse Vietnam là giúp các bạn trẻ trở thành công dân toàn diện.

    👉Thông tin chi tiết về iCourse Vietnam có thể được tìm thấy trên trang web chính thức: https://icoursevietnam.com/

    #iCourseVietnam #iVolunteer #iVolunteerVietnam