• 𝐈𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐓ì𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐂ó 𝐆𝐢ấ𝐲 𝐂𝐡ứ𝐧𝐠 𝐍𝐡ậ𝐧 𝐒𝐚𝐮 𝟕 𝐍𝐠à𝐲)

  𝐈𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐓ì𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐂ó 𝐆𝐢ấ𝐲 𝐂𝐡ứ𝐧𝐠 𝐍𝐡ậ𝐧 𝐒𝐚𝐮 𝟕 𝐍𝐠à𝐲)

  ‼️ Chiến dịch truyền thông trực tuyến do iVolunteer Vietnam tổ chức vào năm 2023 nhằm thu hút sự tham gia tích cực của tình nguyện viên trong các dự án cộng đồng. Qua chiến dịch này, iVolunteer Vietnam mong muốn tạo ra những kết nối rõ ràng và chia sẻ các cơ hội phát triển với thế hệ trẻ Việt Nam.

  🔎Thông qua chiến dịch này, khi bạn đã hoàn thành trong vòng 7 ngày tất nhiên sẽ nhận được những lợi ích sau:

  • Nhận Giấy chứng nhận – certificate bản mềm (tiếng Anh) có dấu đỏ từ iVolunteer Vietnam.

  • Được cung cấp "mã truy cập" Handbook "Tổng Hợp 100+ Tổ Chức, Dự Án Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên Năm 2023" ĐỘC QUYỀN từ iVolunteer Vietnam.

  • Có cơ hội nhận "tích xanh" dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

  ⏰Deadline: Quanh năm

  📥Nếu bạn quan tâm tìm hiểu thêm hoặc nộp đơn xin trở thành tình nguyện viên truyền thông trực tuyến, bạn có thể truy cập trang web của iVolunteer Vietnam dưới đây để biết thêm chi tiết và hướng dẫn về cách tham gia: https://ivolunteervietnam.com?p=106598

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước