• ƯỚC mơ của các bạn là gì? ƯỚC mơ của mình là được tham gia và trải nghiệm văn hoa ở nhiều nước khác nhau,nhưng kinh tế gia đình mình...

    ƯỚC mơ của các bạn là gì? ƯỚC mơ của mình là được tham gia và trải nghiệm văn hoa ở nhiều nước khác nhau,nhưng kinh tế gia đình mình không cho phép điều đó thế nên mình đã cố gắng chăm chỉ học hành để săn được học bổng toàn phần ,mình đã săn các học trên IVOLUNTEER vì mình thấy đây là tổ chức cập nhật rất nhanh và làm việc rất chuyên môn.Mình nghĩ 10 năm nữa thì vẫn sẽ giuwps thiệu IVOLUNTEER đến các giới trẻ sau này.