• Trong thời gian mình cần cù học tập thì mình phải có nhiều yếu tố ví dụ như : Wed tham khỏa,các kênh yputube và các khóa học miễn phí....Nhưng...

    Trong thời gian mình cần cù học tập thì mình phải có nhiều yếu tố ví dụ như : Wed tham khỏa,các kênh yputube và các khóa học miễn phí….Nhưng mình cảm thấy rất tiện vì IVOLUNTEER đã bao gồm đẩy đủ các yếu tố đó không chỉ gồm có khóa học và còn có các tips cho đời sống hàng ngày.Mình rất hãnh diện vì được đồng hành ivolunteer nếu như các bạn muốn tìm kiếm nhiều thông tin về khóa học,học,….thì hãy đồng hành cùng IVOLUNTEER nhé.Cam kết là rất hữu ích đấy ạ.