• [DỰ ÁN NGUỒN MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2023 - 2024]

    [DỰ ÁN NGUỒN MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2024]

    Nguồn Project là một dự án bảo tồn văn hóa Việt Nam do các bạn học sinh cấp 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí MInh hình thành và phát triển. Chủ đề chung của Nguồn Project xoay quanh các loại hình văn hóa nghệ thuật Việt Nam đang có nguy cơ thất truyền, đặc biệt mỗi năm sẽ có sự thay đổi loại hình văn hóa khác nhau.

    Deadline: 30/01/2024

    Chi tiết: ivolunteer.vn/z/23601

    Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước