• 🤩CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN - HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN TOÀN CẦU 2024🤩

  🤩CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN – HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN TOÀN CẦU 2024🤩

  ✨Phong trào Thanh niên Toàn cầu (UYM) là một tổ chức tận tâm hỗ trợ thanh niên phát triển và gặt hái thành công. Mục tiêu của UYM là bồi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai xuất sắc bằng cách bồi dưỡng các nguyên tắc đạo đức cao đẹp và thúc đẩy tinh thần chính trực cá nhân.

  Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, UYM đã sáng lập chuỗi Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu (UYLS). UYLS mong muốn xây dựng một nền văn hóa lãnh đạo trẻ năng động, đồng thời đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai xuất sắc thông qua phương pháp giáo dục dựa trên giá trị đạo đức. Giáo dục UYLS chú trọng bồi dưỡng tinh thần yêu nước, các giá trị phẩm chất và kiến thức về văn hóa quốc tế trong thế hệ trẻ.

  ⏰Deadline: 29/02/2024

  ❣️Chi tiết xem tại: ivolunteer.vn/z/23632

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước