• [Tham Gia Chiến Dịch PLANEFTTEE ENFANTS & DESVELOPPEMENT (PE&D) ]

  [Tham Gia Chiến Dịch PLANEFTTEE ENFANTS & DESVELOPPEMENT (PE&D) ]

  ❓Bạn muốn mùa hè của mình trở nên thật ý nghĩa?

  👉Vậy hãy cùng iVolunteer, “ghé” qua 1 chương trình – mà ở đó, bạn được chia sẻ, được lan tỏa và tạo giá trị tích cực tới cộng đồng và mở mang thêm nhiều cơ hội mới

  📌Giới thiệu về Planète Enfants & Développement (PE&D):

  Planète Enfants & Développement (PE&D) là một tổ chức phi chính phủ của Pháp thực hiện các dự án tập trung vào trẻ em, gia đình và cộng đồng, đặc biệt tập trung vào phụ nữ và trẻ em gái. PE&D ngày nay được công nhận về kinh nghiệm trong lĩnh vực mầm non cũng như sức khỏe bà mẹ và trẻ em, công tác xã hội, bảo vệ chống lại bạo lực, đào tạo nghề và giáo dục.

  Có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, PE&D đã thực hiện hơn 15 năm các dự án giáo dục cho các nhóm dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam và sau đó chuyển vào miền Nam vào năm 2011 để làm việc về các vấn đề nghèo đô thị tại TP.HCM. Các dự án được vận hành từ các nguồn tài trợ tư nhân và công cộng (cụ thể là Liên minh Châu Âu và Cơ quan Phát triển Chính phủ Pháp – AFD).

  📌 Mô tả công việc:

  • Tên dự án: “Góp phần xây dựng hệ thống hỗ trợ, cùng với chính quyền địa phương, cho các nạn nhân bị mua bán trẻ em ở miền Nam và miền Trung Việt Nam”.

  • Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần – đôi khi có thể phải làm việc vào cuối tuần.

  • Hạn nộp hồ sơ: 25/8/2023.

  📌 Cách đăng ký: Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng truy cập trang web này: https://ngorecruitment.org/senior-social-worker-planete-enfants-developpement.html

  ______________________________

  #NGORecruitment #vieclamphichinhphu #NGOJobs #NPOs #NGOs #Tuvanhuongnghiep #NGO_Mentoring

  https://vi.alongwalker.co/topic/3389/quan-an-ngon-hue.html