• Tham gia Dự án: SAVE THE CHILDREN

  Tham gia Dự án: SAVE THE CHILDREN

  ĐANG TÌM ADMIN VÀ HR INTERN ✨

  📌 Mô tả công việc:

  • Địa điểm: Tòa nhà Vietbank, 70-72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Ngày kết thúc: 27 tháng 7 năm 2023

  📌 Nhiệm vụ và Trách nhiệm Chính:

  ✨Quản trị viên

  • Hỗ trợ Cán bộ Hành chính để quản lý văn phòng phẩm và bộ phận lễ tân khi có yêu cầu.

  • Photo, scan, dịch tài liệu khi có yêu cầu.

  • Hỗ trợ hậu cần cho các sự kiện nội bộ, hội họp, đào tạo và hội thảo.

  • Hỗ trợ thực hiện hàng ngày tất cả các hoạt động sắp xếp hậu cần tại Văn phòng Quốc gia như xử lý vật tư văn phòng, dịch vụ EMS, văn phòng phẩm, thiết bị, vận chuyển và các hoạt động liên quan khác.

  • Hỗ trợ xin visa cho nhân viên và khách nước ngoài.

  • Cập nhật danh sách liên hệ quản trị viên thường xuyên

  • Quản lý theo dõi hợp đồng cho thuê.

  • Hỗ trợ quản lý tài sản văn phòng (kiểm kê, cập nhật, lập hồ sơ & báo cáo).

  • Hỗ trợ sắp xếp và duy trì hệ thống hồ sơ tại Văn phòng Quốc gia.

  ✨Nhân sự

  • Kiểm tra tình trạng và độ chính xác của hệ thống hồ sơ hiện tại – cả bản mềm và bản cứng cho nhân viên đang hoạt động và không hoạt động

  • Ghi lại và báo cáo sự khác biệt nếu có so với danh sách kiểm tra Pfile đã thống nhất

  • Củng cố, bổ sung hệ thống Pfiles hiện tại

  • Thu thập, sao chụp, scan, lưu hồ sơ đúng nơi quy định

  • Theo dõi nhân viên/các bên liên quan hoàn thành nhiệm vụ của họ trong việc ký, nộp và hoàn thiện dữ liệu, tài liệu nhân sự.

  • Luôn cập nhật hệ thống Pfile

  • Cập nhật tiến độ của dự án cho người giám sát

  📌 Cách đăng ký: Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng truy cập trang web này: https://ngorecruitment.org/admin-hr-intern-save-the-children-2.html

  ______________________________

  #NGORecruitment #vieclamphichinhphu #NGOJobs #NPOs #NGOs #Tuvanhuongnghiep #NGO_Mentoring