• 1. Khóa Học Miễn Phí Tiếng Thái Cơ Bản Dành Cho Người Việt

  1. Khóa Học Miễn Phí Tiếng Thái Cơ Bản Dành Cho Người Việt

  * THÔNG TIN CHI TIẾT: ivolunteer.vn/z/23661

  * QUYỀN LỢI:

  – Giấy chứng nhận của khóa học.

  – Sau khóa học người học sẽ hiểu, biết cách phát âm những từ đơn giản và những câu dùng trong giao tiếp thân mật. Người học cũng có thể sử dụng những từ vựng cơ bản và những thành ngữ đơn giản trong giao tiếp hàng ngày cũng như có thể áp dụng những kiến thức ngữ pháp cơ bản đã học để giao tiếp bằng tiếng Thái một cách có hiệu quả trong cuộc sống hằng ngày.

  2. Khóa Học “Ứng Dụng Công Nghệ Vào Giảng Dạy” Từ Đại Học Arizona

  Khóa học này tập trung vào các khái niệm chính mà bạn cần để tích hợp hiệu quả công nghệ vào việc giảng dạy của bạn mà không để nó làm lu mờ việc học ngôn ngữ. Khám phá các xu hướng hiện tại và tương lai trong công nghệ giáo dục, cách theo kịp các ứng dụng công nghệ hiện tại thông qua mạng lưới phát triển chuyên nghiệp và các cơ hội đào tạo.

  * THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-ung-dung-cong-nghe-vao-giang-day-tu-dai-hoc-arizona-s22643.html

  3. Khoá Học Phân Tích Dữ Liệu Nâng Cao ChatGPT

  Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách trò chuyện với ChatGPT Advanced Data Analysis để thực hiện các nhiệm vụ, cách nghĩ về giải quyết vấn đề, và loại công việc nào phù hợp với công cụ này.

  * THÔNG TIN CHI TIẾT:https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-phan-tich-du-lieu-nang-cao-chatgpt-tu-dai-hoc-vanderbuilt-s23084.html?fbclid=IwAR2VUC4VM9lh8fr3dvwOECd7nLLn75RdvPWhU8pxU0az-O6hbqC5DVOpSDk_aem_AbYzWr9zl_GlZnD-KqzD8XDU2V63Qs29AIPKY-YMNdW_Jzm18iJRB5T702CreHFGLqA

  4. Khóa Học IELTS Writing Trực Tuyến Cho Người Mới Bắt Đầu

  Các bài giảng trong khóa học sẽ cung cấp các kĩ năng viết tổng quan và trang bị cho bạn hướng dẫn của mỗi dạng bài, tăng cơ hội đạt band điểm như bạn mong đợi.

  * THÔNG TIN CHI TIẾT:

  https://ivolunteervietnam.com/khoa-hoc-online-ve-viec-thanh-thao-cac-ki-nang-trong-phan-ielts-writing-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau.html?fbclid=IwAR3mxQ-DTdYagWCK7PlP1c_aQEdUKBmzoJQAei_mwHitIR1OEBKyL-cwtlE_aem_AXr9TlI8Dq40uCkg0qlh8fzXOM3srnMnRcHn0DCWtORoVgBwXf21SWypR-OfMNEJ3Tk

  5. KHOÁ HỌC TIẾNG HOA NGẮN HẠN TẠI ĐÀI LOAN

  * THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/bo-giao-duc-dai-loan-mo-don-dang-ky-hoc-bong-khoa-hoc-tieng-hoa-ngan-han-tai-dai-loan-2024-s23748.html

  * THÔNG TIN CHUNG:

  – Thời gian nhận học bổng: 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng,

  – Đối tượng: sinh viên khu vực từ Huế trở ra Bắc Việt Nam.

  – Tiền học bổng: 25,000 Đài tệ (khoảng 800 USD)/ứng viên/ tháng

  https://vi.alongwalker.co/topic/4461/resort-binh-dinh.html