• Giải Thưởng Văn Học Trẻ Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Chính Thức Mở Cổng Dự Thi

  Giải Thưởng Văn Học Trẻ Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Chính Thức Mở Cổng Dự Thi

  ✨Cuộc thi sáng tác văn học dành cho học sinh, sinh viên được thể hiện tài năng "hoạ bút" của mình

  📜Dùng văn chương để bày tỏ tư tưởng, tình cảm, quan niệm về nhân sinh, về thế giới và phản ánh cuộc sống phong phú

  ✍️Những tản văn, truyện ngắn hay là thơ là những thể loại được quy định để đoạt lấy giải thưởng lớn nhất từ Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  ⏰Deadline: 30/09/2023

  📌Chi tiết tại:https://ivolunteervietnam.com/giai-thuong-van-hoc-tre-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-chinh-thuc-mo-cong-du-thi.html

  https://vi.alongwalker.co/topic/3468/homestay-tp-hcm-gia-re.html