• 🔥 Chính Thức Mở Đơn Tuyển Cộng Tác Viên -Dự Án V-Lotus Project🔥

  🔥 Chính Thức Mở Đơn Tuyển Cộng Tác Viên -Dự Án V-Lotus Project🔥

  🙋 THÔNG TIN CHUNG

  -Đối tượng tham gia: học sinh, sinh viên không giới hạn độ tuổi.

  -Thời gian đăng ký: 06/11 – 21/11/2023

  🍀 GỒM CÁC BAN:

  -BAN NỘI DUNG

  -BAN NHÂN SỰ

  -BAN TÀI CHÍNH – ĐỐI NGOẠI

  -BAN TRUYỀN THÔNG

  -BAN THIẾT KẾ

  -BAN DỊCH THUẬT

  👉QUYỀN LỢI KHI THAM GIA DỰ ÁN:

  – Các thành viên hoàn thành tốt công việc được nhận giấy chứng nhận

  – Được làm việc trong môi trường lành mạnh, tiếp xúc với mọi người để có nhiều kinh nghiệm hơn.

  – Được training các kĩ năng cần thiết trong công việc.

  – Hỗ trợ nguồn tài nguyên cho các đề tài.

  https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivolunteer.vn%2Fz%2F22970%3Ffbclid%3DIwAR2h9vxglN48AItNtODClJY0kahCKzyXS1ZrUxecNn-blsuOvBcQNOCanJs&h=AT2GykGGqL-rslSgUBrJfSC70XiVhMyI381EMFpbd4jMJBEOEAz6H7_uSqH-WHEY6GFPal5OnrhMjq86TQaX4cfhBb0NcwbI2AwhLgUmIJpNheApdh-UHQ6E6RS8ATD8h-aDTpCbTrvl4Tp4IJk&__tn__=R]-R&c[0]=AT0nitYHkGkQBwWieZ1MqMLDP4Q5l_mUVbQRn_96DKJj7Bzk6yA3P2h_0IettkdZ3J3Era0eXq6xIvqz7YOu6rUXWQFTqr7WUbM5pvGH293CPPTp0tHW05JjFcWaSBtfkIzuiWvUEdKGvwL6sHbtro-shhd2hFD6QJC4FSm1Gmm68pAFvbjRW96ruytYZlIRdhgYOw

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước