• Hello mn, mình tình cờ biết đến ivolunteer qua một bài đăng trên youtube và khi truy cập vào trang web này mình cảm thấy rất nhiều dự án hay...

    Hello mn, mình tình cờ biết đến ivolunteer qua một bài đăng trên youtube và khi truy cập vào trang web này mình cảm thấy rất nhiều dự án hay diễn ra và mình đặc biệt ấn tượng với hoạt động Đổi Giấy Lấy Cây. Hoạt động này hướng tới tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ- thế hệ có nhận thức và trách nhiệm việc bảo vệ môi trường và tới những bạn có niềm đam mê với cây cỏ. Khi tham gia hoạt động này mình cảm thấy rằng sự kết nối giữa mọi người ngày càng tăng lên, mở rộng mối quan hệ xủa bản thân và nâng cao ý thức bảo vệ của tất cả mọi người, tạo nên môi trường sống Xanh-Sạch-Đẹp. Cảm ơn một dự án vô cùng ý nghĩa của ivolunteer♥️