• Chiến dịch ý nghĩa quá mình thấy rất hay và sẽ tham gia, hi vọng sẽ mang lại lợi ích cho những người được giúp đỡ và cho xã hội.Việc...

    Chiến dịch ý nghĩa quá mình thấy rất hay và sẽ tham gia, hi vọng sẽ mang lại lợi ích cho những người được giúp đỡ và cho xã hội.Việc làm thiện nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho những người được giúp đỡ, mà còn cho những người giúp đỡ và cho xã hội.Việc trao những cuốn hộ chiếu giúp thúc đẩy sự tham gia tích cực từ các bạn trẻ vào hoạt động cộng đồng,mong sẽ có nhiều người tham gia hơn.Hủ NèèNguyen Duc AnhhhThuy NhunggMai HuonggMai Anhh