• Đại học Goldsmiths tại Luân Đônđược công nhận quốc tế vớ sự đổi mới trong giảng dạy . Học bổng toàn phần của Đại học Goldsmiths là một trong những...

  Đại học Goldsmiths tại Luân Đônđược công nhận quốc tế vớ sự đổi mới trong giảng dạy . Học bổng toàn phần của Đại học Goldsmiths là một trong những học bổng tốt nhất để học tại Vương quốc quốc Anh.

  Học bổng toàn phần giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho bạn và gia đình bạn giúp cho các bạn tiếp cận một môi trường học tập mới một nơi ở mới cũng như cơ hội làm việc tại nước anh

  Học bổng cung cấp chỗ ở miễn phí cho sinh viên, miễn học phí đầy đủ cho các bạn

  Địa điểm: Vương Quốc Anh

  Bậc học: Đại học và Sau đại học

  Học bổng: Toàn phần

  Hạn chót 24/5/2024

  YÊU CẦU

  Phải có thư mời nhập học cho các cấp độ đại học hoặc sau đại học tại Goldsmiths.

  phải nộp đơn xin trợ cấp tài chính đúng thời hạn ,phải thành thạo tiếng Anh.

  Sinh viên phải đang theo học bậc đại học/sau đại học đầu tiên của mình.

  phải chứng minh thành tích học thuật và thành tựu đáng kể trong lĩnh vực mà họ đã chọn

  Bạn chỉ có thể bắt đầu hoặc tiếp tục nếu bạn có thư mời nhập học cho bất kỳ chương trình nào và phải nộp một bản tuyên bố cá nhân. Viết một cách chú ý, vì đây là cơ hội của bạn để nổi bật so với các bạn khác.

  ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp bài luận

  Sau khi ứng viên đã nộp đơn của mình, nó sẽ được xem xét bởi cán bộ học thuật.

  Ủy ban tuyển chọn cũng có thể mời sinh viên tham dự phỏng vấn (có thể trực tiếp hoặc trực tuyến).

  Điền vào biểu mẫu đơn nộp đơn một cách chú ý và chính xác.

  Sinh viên phải điền vào một đơn độc lập nếu họ muốn có chỗ ở miễn phí.

  Các ứng viên ứng tuyển: TẠI ĐÂY

  Đây là cơ hội tốt hãy cùng tham gia đi nào