• 🧐🧐Bạn là người có khát vọng, sáng tạo, và muốn đóng góp cho sự phát triển cho lĩnh vực Khoa Học Công Nghệ?

  🧐🧐Bạn là người có khát vọng, sáng tạo, và muốn đóng góp cho sự phát triển cho lĩnh vực Khoa Học Công Nghệ?

  👏🏻Vậy thì hãy apply rinh học bổng KHCN hệ thạc sĩ liền tay của tập đoàn Vingroup thui🏫

  📌 Đối tượng: 📨

  – Là người Việt Nam🇻🇳 đang sinh sống và công tác tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Có trí tuệ, sáng tạo, và cam kết đóng góp cho sự phát triển KHCN của Việt Nam và sự nghiệp chung của đất nước.

  – Không quá 30 tuổi tại thời điểm bắt đầu chương trình học.

  – Đã tốt nghiệp🎓 đại học tại một trường đại học Việt Nam hoặc nước ngoài. Hoặc đang là sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiẹp trước thời gian bắt đầu chương trình.

  – Có lịch sử học tập/ nghiên cứu🧐 đúng chuyên ngành hoặc các chuyên ngành liên quan đến KHCN

  📌 Yêu cầu học vấn:📚

  – Điểm trung bình GPA của bậc đại học tối thiểu 7/10 ( hoặc tương đương)

  – Kĩ năng tiếng anh thành thạo.

  – Chứng minh khả năng tiếng anh qua: TOEFL, IELTS🧐🧐Bạn là người có khát vọng, sáng tạo, và muốn đóng góp cho sự phát triển cho lĩnh vực Khoa Học Công Nghệ?

  👏🏻Vậy thì hãy apply rinh học bổng KHCN hệ thạc sĩ liền tay của tập đoàn Vingroup thui🏫

  📌 Đối tượng: 📨

  – Là người Việt Nam🇻🇳 đang sinh sống và công tác tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Có trí tuệ, sáng tạo, và cam kết đóng góp cho sự phát triển KHCN của Việt Nam và sự nghiệp chung của đất nước.

  – Không quá 30 tuổi tại thời điểm bắt đầu chương trình học.

  – Đã tốt nghiệp🎓 đại học tại một trường đại học Việt Nam hoặc nước ngoài. Hoặc đang là sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiẹp trước thời gian bắt đầu chương trình.

  – Có lịch sử học tập/ nghiên cứu🧐 đúng chuyên ngành hoặc các chuyên ngành liên quan đến KHCN

  📌 Yêu cầu học vấn:📚

  – Điểm trung bình GPA của bậc đại học tối thiểu 7/10 ( hoặc tương đương)

  – Kĩ năng tiếng anh thành thạo.

  – Chứng minh khả năng tiếng anh qua: TOEFL, IELTS, bằng cấp tại một quốc gia nói tiếng anh, hoặc GRE (Graduate Record Examination), hoặc kinh nghiệp làm việc.

  ⏰Deadline: 18h00 15/04/2024

  – 📌 Thông tin chi tiết: ivolunteervietnam.com/hoc-bong-khoa-hoc-cong-nghe-he-thac-si-nam-hoc-2024-25-va-2025-26-cua-tap-doan-vingroup-html , bằng cấp tại một quốc gia nói tiếng anh, hoặc GRE (Graduate Record Examination), hoặc kinh nghiệp làm việc.

  ⏰Deadline: 18h00 15/04/2024

  📌 Thông tin chi tiết: ivolunteervietnam.com/hoc-bong-khoa-hoc-cong-nghe-he-thac-si-nam-hoc-2024-25-va-2025-26-cua-tap-doan-vingroup-html

  https://vi.alongwalker.co/topic/4534/everest-base-camp.html