• Bất kỳ bạn sinh viên, học sinh nào cũng mong muốn nhận được học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho việc học cũng như được trải nghiệm...

    Bất kỳ bạn sinh viên, học sinh nào cũng mong muốn nhận được học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho việc học cũng như được trải nghiệm một môi trường mới, nếu như bạn có ý định đi du học. Thì hãy tìm hiểu cơ hội học bổng chính phủ STEPHAN BANACH tại các trường công lập tại Ba Lan, hệ thống giáo dục của Ba Lan luôn là hệ thống giáo dục tốt nhất xếp của top thế giới. Khi du học chúng mình có thể học hỏi và cũng như trãi nghiệm màu sắc văn hoá mới, thử thách bản thân mình để bước lên một con đường mới khi du học.