• Cơ hội tình nguyện cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam:

    Cơ hội tình nguyện cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam:

    iVolunteer Vietnam cung cấp nhiều cơ hội tình nguyện cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam. Các chiến dịch tình nguyện bao gồm truyền thông, hỗ trợ truyền thông, khoa học ứng dụng và nhiều dự án khác1.

    Hãy tham gia để trải nghiệm tình nguyện và góp phần xây dựng cộng đồng!