• Khoá học Online miễn phí về kỹ năng quản lý dự án Google Digital Garage.

  Khoá học Online miễn phí về kỹ năng quản lý dự án Google Digital Garage.

  Tìm hiểu và sử dụng các khái niệm quản lý dự án để đưa dự án của bạn từ ý tưởng đến hoàn thành. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tạo điều lệ, theo dõi tiến độ và ngân sách trong bảng tính và tiến hành trình bày báo cáo tiến độ.

  THÔNG TIN KHÓA HỌC

  – Hình thức: 100% online

  – Nền tảng: Google Digital Garage

  – Thời lượng: 7 giờ

  – Ngôn ngữ: tiếng Anh

  TÌM HIỂU TẠI: ivolunteer.vn/z/19702

  https://vi.alongwalker.co/topic/3001/phuot-lai-chau.html