• ⭐️Khóa Học Miễn Phí Về Phát Triển Phần Mềm Có Chứng Nhận Của Microsoft Và LinkedIn⭐️

  ⭐️Khóa Học Miễn Phí Về Phát Triển Phần Mềm Có Chứng Nhận Của Microsoft Và LinkedIn⭐️

  👉👉Nếu bạn đang muốn khám phá học hỏi những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp phát triển phần mềm thì đây chính là khoá học dành cho bạn

  THÔNG TIN CHUNG

  🍀Nền tảng: LinkedIn

  🍀Đơn vị cấp chứng chỉ: Microsoft

  🍀Hình thức: Online

  🍀Thời lượng: 6h 16p

  🍀Nội dung khóa học:

  ✍Khám phá những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp phát triển phần mềm.

  ✍Tìm hiểu các khái niệm và cấu trúc cốt lõi của ngôn ngữ lập trình cũng như tìm hiểu cách áp dụng chúng.

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  🍀Giới thiệu về Kỹ năng nghề nghiệp trong phát triển phần mềm: 🍀Phần giới thiệu toàn diện về lập trình máy tính để tìm một công việc mới, phát triển sự nghiệp của bạn và vượt qua kỳ thi chứng chỉ 🍀Cơ sở lập trình GSI của Microsoft.

  🍀Nền tảng lập trình: Nguyên tắc cơ bản: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản, thực tiễn và thuật ngữ lập trình.

  🍀Nền tảng lập trình: Ngoài các nguyên tắc cơ bản: Đi sâu hơn vào các khái niệm, thực tiễn và thuật ngữ cơ bản của lập trình. Tìm hiểu cách làm việc với các bộ sưu tập, sử dụng mã bên ngoài, tìm và sửa lỗi, v.v.

  LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

  🍀Phát triển sự hiểu biết về các khái niệm cốt lõi của lập trình

  🍀Khám phá cấu trúc của ngôn ngữ lập trình

  🍀Hiểu các khái niệm, thực hành và thuật ngữ lập trình cơ bản

  🍀Có chứng nhận bản mềm từ Microsoft và LinkedIn giúp làm đẹp CV và tăng cơ hội được tuyển dụng cho ứng viên.

  Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-ve-phat-trien-phan-mem-co-chung-nhan-cua-microsoft-va-linkedin-s24856.html