• Mình biết đến IVolunteer thông qua các bài đăng thông tin khóa học, học bổng các dự án tình nguyện trên Facebook. Mình cảm thấy hứng thú với các dự...

    Mình biết đến IVolunteer thông qua các bài đăng thông tin khóa học, học bổng các dự án tình nguyện trên Facebook. Mình cảm thấy hứng thú với các dự án tình nguyện mà IVolunteer đăng tải mặc dù mình chưa tham dự một dự án tình nguyện nào nhưng trong tương lại mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian biểu phù hợp để apply vào các dự án. Mong IVolunteer sẽ không ngừng đăng tải các thông tin hữu ích khác giúp các bạn trẻ tự tin hơn và nhận được nhiều kiến thức hơn.