• iScholarship Vietnam là một dự án chia sẻ thông tin, cơ hội du học nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước, học bổng hiệp định, học bổng của...

  iScholarship Vietnam là một dự án chia sẻ thông tin, cơ hội du học nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước, học bổng hiệp định, học bổng của chính phủ và các học bổng khác trên khắp thế giới dành cho sinh viên Việt Nam, đồng hành cùng người trẻ trên hành trình "Become Global Citizen".

  Với các chương trình của mình, iScholarship Vietnam mong muốn sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến cơ hội đi ra thế giới cho thế hệ trẻ Việt Nam, cụ thể:

  1. Là cầu nối giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận được các nguồn thông tin về các chương trình học bổng, cơ hội quốc tế một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  2. Tạo ra một cộng đồng thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo và có tầm nhìn toàn cầu, thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác từ các chương trình, tổ chức quốc tế.

  3. Mở rộng hiểu biết về các chương trình học bổng, cuộc thi, cơ hội tham gia sự kiện, hội thảo,…từ khắp nơi trên thế giới cho các bạn học sinh, sinh viên. Định hướng cơ hội phát triển, tương lai cho các bạn. Qua đó, thế hệ trẻ Việt Nam có thể góp phần vào sự phát triển của đất nước.

  ______________________________

  Tham gia trở thành Tình nguyện viên Online của iCourse ngay hôm nay!

  Rinh Giấy chứng nhận siêu xịn sò sau 07 ngày: https://ivolunteer.vn/z/21885

  ______________________________

  Việc làm tại các tổ chức phi chính phủ – iCourse Vietnam

  Email: ischolarship.iv@gmail.com

  Instagram: instagram.com/ischolarship

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/…/ischolarship-vietnam/about/…

  #iScholarshipVietnam #chiase #hocbong #duhoc #philoinhuan #OnlineVolunteering #Volunteer